Myobatrachidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata (hordati)
Podtip Vertebrata (kičmenjaci)
Klasa Amphibia (vodozemci)
Potklasa
Red Anura (žabe)
Podred
Familija Myobatrachidae
Rod
Vrsta


Myobatrachidae (australijske žabe) je porodica žaba endemit Australije, Nove Gvineje i Tasmanije.

Opis

Veličina se obično kreće od 20 - 40 mm, od usnog do analnog otvora, mada ima i krupnijih koje porastu do 80 mm, dok vrste roda Limnodynastes dostižu i 115 mm. Uglavnom sadrže diploidan broj od 24 hromozoma, mada neke vrste roda Limnodynastes sadrže 22 hromozoma. Sadrži veliki broj morfotipova i načina života. Mnoge vrste, npr. iz rodova Heleioporus i Neobatrachus, žive u sušnim predelima, pustinjama, gde većinu života provode pod zemljom, kopajući izraštajima na nogama kroz tlo. Uglavnom su terestične vrste, mada ima i močvarnih (Limnodynastes, Crinia)kao i onih koje žive u potocima (Taudactylus).

Ženke nekih vrsta prave gnezda u vidu pene u vodi, pod zemljom ili čak na zemlji ((npr. Kyarranus). Jaja koja se polažu na kopnu prolaze direktno razviće, bez metamorfoze, (rodovi Arenophryne i Myobatrachus). Kod nekoliko vrsta izražena je roditeljska briga o potomstvu, tako što mužjaci roda Assa nose punoglavce zakačene za prepone, a jaja i punoglavci roda Rheobatrachus se razvijaju u želucu majke. Neke vrste rodova Neobatrachus i Heleioporus se učaure i smanjuju isparavanje vode dok su u estivaciji pod zemljom.

Stanište

Nastanjuju staništa od sezonski sušnih pašnjaka do peščanih dina u kojima nema slobodnih površinskih voda, do umerenih kišnih šuma i otvorenih šumskih i alpskih livada.

Rasprostranjenost

Endemi Australije, Nove Gvineje i Tasmanije.

Sistematika i konzervacioni status

Ova porodica sastoji se od 20 rodova i više od 200 vrsta, podeljenih u dve podporodice:

1. Podfamilija Limnodynastinae (54 vrsta):

 • Rod Adelotus (1 vrsta)
 • Rod Heleioporus (6 vrsta)
 • Rod Lechriodus (4 vrste)
 • Rod Limnodynastes (11 vrsta)
 • Rod Mixophyes (8 vrsta)
 • Rod Neobatrachus (10 vrsta)
 • Rod Notaden (4 vrste)
 • Rod Philoria (6 vrsta)
 • Rod Platyplectrum (2 vrste)
 • Rod Rheobatrachus (2 vrste)

2. Podfamilija Myobatrachinae (74 vrsta)

 • Rod Arenophryne (2 vrste)
 • Rod Assa (1 vrsta)
 • Rod Crinia (15 vrsta)
 • Rod Geocrinia (7 vrsta)
 • Rod Metacrinia (1 vrsta)
 • Rod Myobatrachus (1 vrsta)
 • Rod Paracrinia (1 vrsta)
 • Rod Pseudophryne (13 vrsta)
 • Rod Spicospina (1 vrsta)
 • Rod Taudactylus (6 vrsta)
 • Rod Uperoleia (26 vrsta)

Mnoge vrste imaju ograničenu distribuciju, sa endemskim centrima i jugozapadnoj Australiji, Tasmaniji, Kimberliju, Pilbariju i Kejp Jorku, što povećava njihovu ranjivost. Osim ograničene distribucije, faktori koji ugrožavaju ove vrste su hitrid gljiva, antropogeni uticaj, herbicidi, pesticidi, urbanizacija itd.

Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

 • AmphibiaWeb, dostupno na www.amphibiaweb.org
 • Barry Clarke (1993). Eyewitness Guides Amphibian. Dorling Kindersley, Copyright e 1993 Dorling Kindersley Limited, London
 • Grzimek’s Animal Life Encyclopedia, Second Edition, Volume 6, Amphibians, Michael Hutchins, Series Editor, In association with the American Zoo and Aquarium Association, Wiliam E. Duellman, Advisory Editor
 • James P. Collins, Martha L. Crump (2009). Extinction in Our Times, Global Amphibian Decline, Oxford University Press
 • Miller−Harley: Zoology, Fifth Edition Publisher: William C. Brown Date published: 01/1996 ISBN-13: 9780697243744 ISBN: 0697243745 Description: Good. 752 p
 • Vikipedija, slobodna enciklopadeija, dostupno na sr.wikipedia.org
 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
Snežana Trifunović, dipl. biolog
Bubamara.gif