Narandžasti krin

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Narandžasti krin

Narandžasti krin (zlatan, zlatoglav) je predstavnik familije ljiljana (Liliaceae) koji nosi latinski naziv Lilium bulbiferum L. Izuzetno je dekorativna vrsta, te se upotrebljava u obliku različitih formi u hortikulturi. Spada u kategoriju planinskih biljaka.

Taksonomija

  • red: Liliales
  • familija: Liliaceae
  • rod: Lilium


Morfologija

Narandžasti krin poseduje snažno razvijenu lukovicu. Stabljike su visoke 40 - 70 (100) cm, uspravne, gusto obrasle listovima, sa crvenkastim pegama. Listovi su linearno-lancerasti, goli. Cvetovi su pojedinačni, krupni, ali bez mirisa. Antere su crvene.

Ekologija

Ova vrsta naseljava ekosisteme planinskih rudina na krečnjacima. Geološku podlogu u ekosistemima koje naseljava narandžasti krin najčešće čine karbonatne stene, a tla su krečnjačke crnice ili smeđa krečnjačka tla. pH vrednost zemljišta koje naseljava najčešće varira od 6 do 7, a procenat humusa prelazi 10%. Srednje godišnje temperature na njegovim staništima najčešće variraju između 3 i 6 stepeni celzijusa. Vrsta ima široku ekološku valencu u odnosu na svetlo. Pojedine populacije su heliofitno-poluskiofitne, a druge heliofitne.

Slike

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija