Neuronska doktrina

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Neuronska doktrina ili neuronska teorija govori o tome da se nervni sistem sastoji od odvojenih neurona koji međusobno kontaktiraju samo preko sinapsi, a ne kroz protoplazmatične veze.

Kamilo Goldži je pronašao metodu bojenja neurona i time omogućio da se upoznaju svi njegovi delovi: telo i nastavci, dendriti i akson. Na osnovu dugogodišnjeg rada i usavršavanjem sopstvene metode, Goldži svoju teoriju, između ostalog, iznosi i na predavanju koje je održao prilikom dodele Nobelove nagade. Po njegovom mišljenju nervni sistem čine nervne ćelije međusobno povezane tako da grade jednu sincicijumsku mrežu, drugačije rečeno, sve je to jedna neprekidna ćelija.

Santijago Ramon i Kahal se ovakvom tumačenju suprostavlja iznoseći podršku neuronskoj teoriji. Po njegovom tumačenju sinapse su bliski kontakti nervnih ćelija, a ne neprekidne veze između njih. Svaka nervna ćelija je izdvojena ćelijskom membranom i nezavisna biološka jedinica nervnog sistema. Elektronska mikroskopija je pokazala tačnost Kahalove teorije.

Literatura

 • Guyton,A. C, Hall, J. E:Medicinska fiziologija, Savremena administracija, Beograd, 1999.
 • Davidović, Vukosava: Uporedna fiziologija, ZUNS, Beograd, 2003.
 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Mariček,Magdalena; Ćurčić,B; Radović,I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1996.
 • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
 • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
 • Petrović, V. M, Radojčić, R,M: Uporedna fiziologija (drugi deo), ZUNS, Beograd, 1994.
 • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
 • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.