Iskrajanje introna

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Nuklearne RNK)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Iskrajanje introna ili splajsovanje (splajsing) RNK (engl. RNA splicing) predstavlja jedan od načina obrade primarnog transkripta eukariota (heterogene nuklearne RNK, skr. hnRNK) posle čega se obrazuju zrele i-RNK koje nose uputstvo za sintezu proteina. Pošto se splajsing proces odvija postepeno, u jedru nalazimo RNK različitih dužina i zrelosti i one se zajedničkiim imenom nazivaju heterogene nuklearne RNK (hnRNK). Najveći dio hnRNK pripada razvojnim fazama iRNK. Posle završene obrade zrela i-RNK napušta jedro i odlazi u citoplazmu gde će se uključiti u proces translacije.

Eukariotske nuklearne RNK

Eukariotske hnRNK nastaju transkripcijom gena koji pored kodirajućih (egzoni) sadrže i nekodirajuće nizove nukleotida (introni), dok se kod prokariota ne nalaze introni. Nuklearne RNK ili primarni transkripti eukariotskih gena moraju da, dok su još u jedru, pretrpe obradu koja se vrši kroz nekoliko faza od kojih je jedna isecanje introna i spajanje egzona. Posle te obrade nastaje zrela iRNK koja je kraća od hnRNK jer ne sadrži nekodirajuće nizove nukleotida (kopije introna).

Splajsozomi

Delovanje splajsozoma: zeleno (U1-U6) i crveno proteini splajsozoma; žuto i ljubičasto - egzoni; GU i AG početni i završni nukleotidi introna A;

Splajsozomi su male jedarne ribonukleinske čestice (snRNP - od engl. small nuclear ribonucleoproteins) slične ribozomima unutar kojih se vrši isecanje introna. Izgrađeni su od:

 • malih jedarnih RNK koje se obeležavaju kao U-RNK;
 • velikog broja proteina.

Splajsozomi prepoznaju introne pomoću komplementarnosti između baza U-RNK i hnRNK pri čemu se obrazuju RNK-RNK hibridi sa pojedinim delovima introna. Na krajevima svakog introna nalaze se tzv. granični nizovi koji su zajednički svim do sada ispitanim intronima:

 • na početki introna, 5' kraju, nalaze se nukleotidi GU (guanin, uracil),
 • na završetku, 3' kraju, su AG (adenin, guanin)

Obrazovanjem RNK-RNK hibrida omogućeno je savijanje i isecanje introna čime se u vezu dovode početni i završni kraj susednih egzona koji se tada povežu u 5'-3' pravcu onim redosledom koji su imali u primarnom transkriptu.

Alternativna obrada transkripta (splajsovanje, splajsing)

Alternativna obrada kojom od jednog gena nastaju dva tipa iRNK (mRNK) koje određuju sintezu dva tipa proteina (A i B) : 1, 2, 3, 4 - egzoni; introni (zeleno)

Kada se u toku obrade primarnog transkripta ne iskroje samo introni već i delovi egzona posle čega se međusobno povežu nesusedni egzoni pri čemu se obrazuju raličite i-RNK, kažemo da se radi o alternativnoj obradi transkripta. Na taj način jedan gen može, prekopiran u primarni transkript, može dati veći broj proteina (kao pr. pogledati lamine). Tokom evolucije na takav, brz i štedljiv način, nastaju novi proteini.

Literatura

 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike, Beograd, 1986.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
Snežana Trifunović, dipl. biolog