O

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

O

Obuvenac - deo cveta kod predstavnika familije trava koji ima oblik listića. Obuvenci vrlo često imaju na vrhu ili na leđnoj strani takozvane osje ili osati u obliku raznolikih čekinja.

Odonatologija - grana biologije koja se bavi proučavanjem reda Odonata (vilinski konjici).

Održivi razvoj – je skladan odnos ekologije i privrede. Glavni princip održivog razvoja je: uzmi od prirode onoliko koliko ona sama može da nadoknadi.

Organska jedinjenja obavezno sadrže ugljenik (C) i njihovim razlaganjem se oslobađa manja ili veća količina energije (razlika u odnosu na neorganske materije). Razlikuju se 4 grupe ovih jedinjenja: ugljeni hidrati, masti, proteini i nukleinske kiseline.

Ornitologija – grana biologije koja se bavi proučavanjem ptica.

Omivore – svaštojedi.

Ontogeneza – individualno rezviće jedinke, period od začeća do smrti jedinke. Ontogenetsko (individualno) razviće obuhvata procese probražaja oplođenog jajeta ili nekog drugog začetka, koji potiče od roditeljskog organizma, u novu odraslu jedinku (grč. ontos = biće; genesis = postanak).

Opistoglypha su zmije čiji su zubi sa uzdužnim zlebom, ali se za razliku od prethodne grupe, nalaze na zadnjem delu maksila; familija Colubridae pripada ovoj grupi.

Oplođenje (fertilizacija), predstavlja spajanje ženskog i muškog gameta. Spajanjem njihovih jedara nastaje diploidno jedro oplođene jajne ćelije (zigota) koja se time aktivira da otpočne sa razvićem.

Osovinski organi kičmenjaka pružaju se duž zamišljene linije koja deli telo na dve simetrične polovine, levu i desnu i to su tri cevi u telu, crevo na trbušnoj strani, notohorda i nervna cev na leđnoj strani.

Osfadije - secifični čulni organi, na osnovama škrga kod Gastropoda i nekih drugih mekušaca. Hemoreceptori za hranu.

Oviparnost (ovum = jaje; parere = rađati) je takvo razviće pri kome se i oplođenje i razviće embriona vrše u spoljašnjoj sredini (kod riba i vodozemaca).

Ovoviviparnost se smatra prelaznim stupnjem ka još boljoj zaštiti potomstva, ka viviparnosti. Ako je oplođenje unutrašnje i razviće se odvija u telu majke ali se embrioni hrane žumancetom jajne ćelije i po završenom embrionalnom razviću ženke rađaju žive mladunce onda je to ovoviviparnost (vivum = živ); prisutno je kod nekih gmizavaca.


Biološki rečnik

A ~ B ~ C ~ Č ~ Ć ~ D ~ ~ Đ ~ E ~ F ~ G ~ H ~ I ~ J ~ K ~ L LJ ~ M ~ N ~ NJ ~ O ~ P ~ R ~ S ~ Š ~ T ~ U ~ V ~ Z ~ Ž ~ X ~ Y