Obrasci ponašanja životinja

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Različiti obrasci ponašanja životinja se takođe koriste u taksonomiji. Crane (1941) je komparativno proučavao ponašanje dve vrste kraba koje žive u močvarama mangrova. Mužjaci imaju veća desna klješta koja klate na karakterističan način. Svaka vrsta ima individualan način mahanja toliko različit da se blisko-srodne vrste mogu na osnovu toga razlikovati (Goto, 1982). Jacobs (1953) je opisao kako je način čiščenja antena kod Orthoptera karakteristika familije. Grzllidae i Tettigoniidae čiste antene maksilama dok Tetrigidae čiste antene nogama, a noge usnim aparatom (Goto, 1982). Ponašanje vezano za izgradnju gnezda i struktura gnezda daju značajne taksonomske podatke za ptice. Postoji čitav niz različitih struktura koje mogu dati taksonomske karakteristike: insekatske gale, školjke bušači stena, lisni mineri, cevi poliheta i sl. Sezona razmnožavanja često je različita među sestrinskim vrstama.

Proučavajući ponašanje osa grabljivica Adriaanse (1947) je otkrio da jedinke Ammophila “campestris” spadaju u dve različite grupe (Mayr, 1965). Razlike u ponašanju između tih te dve grupe nabrojane su u tabeli 1.

Razlike u ponašanju osa grabljivica A.campestris i A.pubescens (Mayr, 1965)

Sestrinske vrste koje se hrane na biljkama ili parazitima često bivaju otkrivene na osnovu razlika u biranju domaćina. Među insektima ovo naročito važi za moljce, tvrdokrilce i skakavce. Sestrinske vrste nađene su kod nekih leptira kad su upoređivane jedinke uzete sa različitih biljki domaćina.

Patogenost nekih vrsta može koristiti u takonomskim istraživanjima. Prvi nagoveštaj da je Anopheles maculipennis u stvari grupa sestrinskih vrsta bio je mozaični raspored malarije u oblastima koje je navodno naseljavala ta vrsta (Mayr, 1965).

Sestrinske vrste često se razlikuju po broju ili vrsti parazita koje nose. Između dve sestrinske vrste Octopus-a u Kaliforniji uočena je razlika kada je utvrđeno da neke hobotnice imaju parazite iz grupe Mesozoa Dicyemennea abelis, a druge D.californica. Jedinke Octopus-a sa parazitom D.abelis žive u dubokoj vodi na stenovitom dnu, i imaju sićušna jaja (duga 1.8 do 4 mm) u vencima na dugim drškama. Vrsta je izdvojena kao Octopus bimaculatus. Jedinke sa parazitima D.californica žive u plićoj vodi gde stene leže na mekom dnu, imaju veća jaja (9.5 do 17.5mm) sa kraćim drškama, grupisana u male grozdove. Ova vrsta je nazvana O.bimaculoides. Mužjaci jedne vrste ne sparuju se sa ženkama druge vrste (Mayr, 1965). Emerson (1935) je otkrio par sestrinskih vrsta termita Nasutitermes pomoću razlike u faunama insekata kratkokrilaca koji žive u njihovim gnezadima. Sklop gnezda pomaže pri razlikovanju vrsta pećisnkih čiopa (Collocalia), termita, mrava i nekih osa (Mayr, 1965).

Literatura

  • Alström, P. & Ranft, R. (2003). "The use of sounds in avian systematics, and the importance of bird sound archives". Bulletin of the British Ornithologists' Club Supplement 123A: 114–135
  • Goto, H.E., (1982). Animal taxonomy. Issue 143 of Institute of Biology's studies in biology, Volume 143 of Studies in biology, Arnold, 1982
  • Grzimek’s Animal Life Encyclopedia, 2nd edition. Volume 3, Insects, edited by Michael Hutchins, William E. Duellman, and Neil Schlager. Farmington Hills, MI: Gale Group, 2003
  • Grzimek’s Animal Life Encyclopedia, 2nd edition. Volume 6, Amphibians, edited by Michael Hutchins, William E. Duellman, and Neil Schlager. Farmington Hills, MI: Gale Group, 2003
  • Lloyd, J.E., Gentry, G.C. (2009). Encyclopedia of INSECTS, Second edition 2009, Editors Vincent H. Resh University of California, Berkeley, Ring T. Carde´University of California, Riverside
  • Mayr, E., 1965: Animal Species and Evolution. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, prevela Milena Šafarik, Vuk Karadžić Beograd
  • Pavan, G. (2008). Short field course on bioacoustics, Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali, Università di Pavia, Italia
  • Simonović, P., 2004: Principi zoološke sistematike. Zavod za udžbenike i nastavna sradstva, Beograd
  • wikipedia.org
iz seminarskog rada: Bihevioralni karakteri u taksonomiji, Jelene Ačanski)
Bubamara.gif