Odgovori 1

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Leptirlogo.jpg
BRAVO! odgovor JE TAČAN


  • Objašnjenje:

Spermatogonije/ oogonije nastaju mitozama pa time imaju diploidan broj hromozoma, 46, kao i sve telesne ćelije čoveka.


reši naredni zadatak

Na narednoj šemi predstavljene su uporedo faze rasta i sazrevanja u spermatogenezi i oogenezi. Pogledaj pažljivo šemu pa reši zadatak.

Spematogeneza2.jpg
  • Koja rečenica je tačna?

1. Mejoza I u spermatogenezi je pravilna, dok je u oogenezi nepravilna.

2. Mejoza I u spermatogenezi je nepravilna, dok je u oogenezi pravilna.

3. Mejoza I je nepravilna i u spermatogenezi i u oogenezi.