Osteostraci

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Cephalaspis

Osteostraci je red izumrlih kičmenjaka bez vilica koji pripada klasi ostrakodermi (Ostracodermi). To su bile životinje malog rasta od nekoliko centimetara do 0,5 m u dužinu sa dorzoventralno (leđnotrbušno) spljoštenim prednjim delom tela u kome su se nalazili parni električni organi. Zadnji deo tela je bio sužen i pokriven krljuštima, a prednji koštanim oklopom (grč. osteon = kost). Redu osteostraci pripada nekoliko rodova od kojih je najpoznatiji Cephalaspis.

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
  • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti