Otrovna živa bića

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Biotoksini

Toksini koje proizvode živi organizmi, mogu se prema organizmima koji ih stvaraju podeliti na:

Reading.gif
Za više podataka pogledati Otrovne životinje
  • fitotoksine - otrove biljnog porekla
Reading.gif
Za više podataka pogledati Otrovne biljke
  • bakteriotoksini - otrove koje stvaraju bakterije koji se dele na:
Reading.gif
Za više podataka pogledati Otrovni mikroorganizmi
Reading.gif
Za više podataka pogledati Otrovne gljive

Literatura

  • Janković, M.,Đorđević, V: Primenjena ekologija, Naučna knjiga, Beograd, 1981
  • Biblioteka: Planeta zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet, ZUNS, Beograd,1987.