Oxyphotobacteriae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Lyngbya

Oxyphotobacteriae je carstvo aerobnih bakterija koje obavljaju proces fotosinteze pri čemu kao proizvod nastaje kiseonik. (Po tome su i dobile ime: od grčkih reči oxygono - kiseonik; photos - svetlost). Svi predstavnici koriste u procesu fotosinteze hlorofil A, a neke vrste i hlorofil B. Mnoge vrste mogu da fiksiraju azot i predstavljaju indikatore kvaliteta slatkih voda.

Klasifikacija Cyanobacteria

Carstvo Oxyphotobacteriae sadrži samo jedan tip Cyanobacteria koji se naziva još i:

  • modrozelene bakterije,
  • modrozelene alge ili
  • Cyanoprokaryota.

Prema nešto modifikovanom Hofmanovom sistemu klasifikacije (Hoffmann i saradnici 2005) ovaj tip se deli na 4 klase:

1. Synechcoccophycae

2. Oscillatoriophycae

3. Nostocophycae

4. Gloeobacterophycae

Srodne stranice

Literatura

  • Tree of Life
  • Taxa of Life
  • mr Tanja Berić (2009): Evolucija i sistematika mikroorganizama (PP prezentacija sa Katedre za mikrobiologiju Biološkog fakulteta u Beogradu)