Papadaći

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Phlebotomus (papadaći)

Opšte karakteristike

Peščane muve su male, dužine od1.5-5μm, sa dlakavom glavom, grudnim košem, antenama i krilima. Antene su duge, samo se ženke hrane krvlju dok se mužjaci hrane biljnim nektarom. Nastanjuju mračne, vlažne i tamne zidove, pukotine i stabla tokom dana.

Životni ciklus

Ženke Phlebotomine, deponuju 30-70 jaja u minuti na svakoj ovipoziciji. Jaja se polažu u suvim oblastima, ali zahtevaju vlažnost vazduha kako bi se izbeglo isusivanje. Postoje četiri stupnja razvica larve a zrele larve se odlikuje posebno crnom glavom, 12 segmenata,a debele čekinje pokrivaju telo. Kao i kod drugih muva prenosioca bolesti, larveno razvice zavisi od temperature,životnih uslova i dostupnosti hrane.

Bolesti

Peščane muve su jedini prenosioci za nekoliko lajšmeniasis bolesti (Leishmania sp.). Temperatura ,geografski položaj i imuni odgovor domaćina igraju ulogu u utvrđivanje oblika bolesti. Leishmania tropica i L. Major je glavni uzročnik kožne infekcije. Organski lajšmaniazis (Kala-Azar) je uzrokovan L. donovani a mukokutaneus lajšmanijazis je uzrokovana L. braziliensis i L. Mekicana. Organski lajšmanijazis u Evropi je uzrokovana L.infantum sa psima kao glavnim prenosiocima. Lajšmaniazis tropica se nalazi na Bliskom Istoku, Severnoj Africi, Indiji i Mediteranu. Lajšmanijazis trenutno pogađa oko 12 miliona ljudi u 88 zemalja, a 16 od kojih su u zemljama u razvoju. Procenjuje se da su 350 miliona ljudi izloženi riziku od infekcije različitih vrsta ovih parazita.

Lečenje i kontrola

Ne postoji dokazana terapija.

Literatura

iz seminarskog rada: Zglavkari kao prenosioci bolesti, Stankin Dejana