Parathormon

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
primarna struktura parathormona

Parathormon je hormon paraštitne žlezde. Prema hemijskoj strukturi pripada polipeptidima i kod čoveka se sastoji od 84 aminokiseline. Reguliše promet kalcijuma i fosfata u organizmu. Paraštitna žlezda izlučuje ovaj hormon kada dođe do pada koncentracije kalcijuma u krvi ili se poveća nivo fosfata van normalnih vrednosti.

Poznat je redosled od 1 - 34 aminokiseline:

  • H-Ser-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys- His-Leu-Asn-Ser-Met-Glu-Arg-Val-Glu-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys- Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe-OH

Literatura

  • Babskij, E,B, Zubkov, A,A, Kosickij, G, I, Hodorov, B, I. (1971): Fiziologija čoveka, Naučna knjiga, Beograd
  • Davidović, Vukosava (2003): Fiziologija I, ZUNS, Beograd
  • Gajton, A: Medicinska fiziologija, Medicinska knjiga, Beograd
  • Petrović, M. V. (1991): Uporedna fiziologija (I deo), ZUNS, Beograd
  • Petrović, Jelena, Crkvenjakov, R, Kojić, Milka, Savić, Ana (1980): Biohemija i molekularna biologija sa praktikumom (za IV raz. usmerenog obrazovanja), Naučna knjiga, Beograd