Passeri

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Tigarrr.jpg
Klasifikacija
Carstvo životinje (Animalia)
Tip hordati (Chordata)
Podtip kičmenjaci (Vertebrata)
Klasa ptice (Aves)
Potklasa Neornithes
Nadred ptice letačice (Neognathae, Carinatae)
Red ptice pevačice (Passeriformes)


Passeri (Oscines) ili prave ptice pevačice, sa otprilike 4.100 do 4.500 vrsta čine oko četiri petine Oscines. Iako obiman, adaptivna radijacija Oscines je uslovila niz raznih ekotipova. Morfološke karakteristike koje su se koristile za klasifikaciju u ovom redosledu su veoma ujednačene, tako da je bilo teško da im se sa sigurnošću dodele taksonomske kategorije rodova ili familija. Mnogi istraživači su usvojili klasifikaciju po Siblei i sar (godina).

Koristeći DNK analizu, podred Passeri su podelili u dve široke grupe:

Passeri imaju najbolju kontrolu nad svojim organima za oglašavanje (mišiće syrinxa), oni proizvode veliki broj pesama i raznih tipova oglašavanja (iako neke od njih, na primer vrane, ne prave zvukove dostupne ljudskom uhu), neke su sa druge strane dobri imitatori.

Acanthisittidae ili Novozelandske vrane su sićušne ptice endemi Novog Zelanda, bar u novije vreme, oni su dugo svrstavani u Passerine, njihov taksonomski položaj je neizvesan, mada se smatra da su posebna i vrlo stara grupa. Na stopalu, imaju tri prsta usmerena prema napred i jedan nožni prst usmeren unazad. Ovaj prst omogućava im da se penju uz vertikalne površine kao što su drveća i litice. Nožni mišići ovih ptica poseduju posebnu adaptaciju na penjanje. Mišić će se automacki zategnuti i postati krući ako ptica počne da gubi ravnotežu sa grane na koju se penje. Ovo im omogućava i spavanje dok su u takvom položaju.

Većina ovih vrsta poseduje 12 dugačkih pera na repu, ali neki imaju i 16. Pojedine vrste Passeri imaju kruta pera na repu jer im ona pomažu prilikom penjanja uz vertikalne površine.

Literatura

  • AmphibiaWeb, dostupno na www.amphibiaweb.org
  • Barry Clarke (1993). Eyewitness Guides Amphibian. Dorling Kindersley, Copyright e 1993 Dorling Kindersley Limited, London
  • Bionet Škola, dostupno na www.bionet-skola.com
  • Grzimek’s Animal Life Encyclopedia, Second Edition, Volume 6, Amphibians, Michael Hutchins, Series Editor, In association with the American Zoo and Aquarium Association, Wiliam E. Duellman, Advisory Editor
  • James P. Collins, Martha L. Crump (2009). Extinction in Our Times, Global Amphibian Decline, Oxford University Press
  • Miller−Harley: Zoology, Fifth Edition Publisher: William C. Brown Date published: 01/1996 ISBN-13: 9780697243744 ISBN: 0697243745 Description: Good. 752 p
  • Vikipedija, slobodna enciklopadeija, dostupno na sr.wikipedia.org
iz seminarskog rada: Diverzitet reda Passeriformes u svetu, Stankin Dejana