Pastrmke

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Porodica pastrmki (lat. Salmonidae) obuhvata dobro pokretne i brze ribe sa izduženim, tankim telom. Stanište su im planinske reke i potoci, a neke vrste naknadno prodiru i u more. Veliki broj predstavnika ove porodice živi u moru, a mresti se u slatkim vodama usled čega prevaljuju ogromna rastojanja. Najpoznatiji u tome je losos ili morska pastrmka (lat. Salmo salar) koji živi u Atlanskom okeanu i na Pacifiku (pacifički losos).

Kada odrastu i postanu spremni za razmnožavanje, lososi kreću sa okeanske pučine ka obali, a zatim uzvodno rekama do mesta gde su se izlegli pre određenog broja godina. Smatra se da čulo mirisa igra presudnu ulogu na sposobnost ovih riba da pronađu mesto svog rođenja. Atlanski losos se može mrestiti nekoliko godina uzastopno, dok pacifički taj put prelazi samo jednom u životu i posle mrešćenja umire. Lososi se popularno nazivaju kraljevi riba, kako zbog svog ukusnog mesa tako i zbog veličanstvenih skokova koje izvode plivajući uzvodno ka mestu razmnožavanja. Postoje podaci da su zabeleženi skokovi lososa dugi i po 3 m.

Najpoznatiji predstavnici porodice pastrmki

Pored lososa, porodici pastrmki pripadaju (izdvojene su samo najpoznatije vrste):

Klasifikacija

Porodica pastrmki podeljena je na potporodice:

1.potporodica Coregoninae sa rodovima:

2. potporodica Thymallinae sa rodom:

3. potporodica Salmoninae sa rodovima:

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
  • izvor fotografije
Snežana Trifunović, dipl. biolog


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti