Periciti

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Pericit je granata, zvezdasta ćelija vezivnog tkiva koja učestvuje u izgradnji kapilara i malih venula. Pod određenim nadražajima može za od tri do pet dana da se diferencira u glatku mišićnu ćeliju. Periciti imaju sposobnost deobe pa igraju ulogu izvornih ćelija (matična ćelija) koje obnavljaju endotelske ćelije kapilara. O ulozi pericita se malo zna.

Literatura

  • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Kalezić, M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, beograd, 2001
  • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
  • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
  • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
  • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
  • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
  • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
  • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.