Pirellae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Chlamydia pneumoniae

Carstvo Pirellae sačinjavaju Gram-pozitivne, aerobne bakterije koje u ćelijskom zidu ne sadrže peptidoglikane već samo belančevine. Mogu biti kako poketne tako i nepokretne, slobodnoživeće ili parazitske. Parazitski predstvanici, iz klase hlamidija, su sa veoma redukovanom fiziologijom jer većinu procesa za njih obavlja ćelija domaćin.

Hlamidije kod čoveka su uzročnici:

  • bolesti trahoma, koja je veoma raširena u zemljama u razvoju,
  • oboljenja ženskog polnog sistema
  • pneumonije

Klasifikacija

Prema sistemu klasifikacije Margulis i Schwartz (1998), nešto izmenjenom prema Garrity i sar. (2001 i 2003), izvršena na sonovu 16S rRNK, ovo carstvo sadrži samo jedan tip Pirellobacteria, koji je podeljen na dve klase:

1. klasa Planctomycetae sadrži slobodnoživeće vrste grupisane u red:

2. klasa Chlamydiae u kojoj se nalaze paraziti sa veoma redukovanim genomom i fiziologijom

Srodne stranice

Literatura

  • Holt, Jack R, Carlos A. Iudica (2009): Taxa of Life, avgust 2009.
  • mr Tanja Berić (2009): Evolucija i sistematika mikroorganizama (PP prezentacija sa Katedre za mikrobiologiju Biološkog fakulteta u Beogradu)