Plovuše

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Plovuše (Anseriformes) su red ptica letačica vodenih staništa koji je rasprostranjen su širom sveta, osim u oblasti antarktika. Neke porodice su ograničene na određene oblasti. Tako kreštalice žive samo u Južnoj Americi, a porodica Anseranatidae se nalazi u Australiji i Novoj Gvineji.

Karakteristike

Plovuše su ptice srednje veličine, 30-180 cm dužine i 230g - 22, 5 kg težine, čvrstog zdepastog tela, male glave i relativno dugačkog vrata. Boja perja se razlikuje od sive ili smeđe do crne i bele. Glava i vrat kreštalica mogu biti prošarani, dok plovke mogu imati mrlje zelene, plave i bronza boje na krilima, naročito mužjaci. Mladunci imaju slično obojeno paperje. Perje je gusto i nepropustljivo za vodu. Mastan sekret koga luči trtična žlezda, kljunom nanose na perje i podmazuju ga.

Noge su kratke a tri prednja prsta na nogama su spojena plovnom kožicom. Dobro plivaju i rone, ali većina slabo leti. Kljun je širok sa ivicama koje su poprečno narezane čime se sprečava da plen prilikom hvatanja isklizne.

Ishrana i stanište

Naseljavaju vodena staništa koja uključuju jezera, bare, potoke, reke, močvare, a neke vrste i mora. Hrane se roneći ili sakupljajući hranu sa površine vode,pretežno biljnom hranom, lišćem, korenjem, vodenom vegetacijom, a i insektima, planktonom, školjkama, rakovima i manjim ribama. Sa hranom gutaju i kamenčiće koji u želucu omogućavaju mehaničku obradu (mlevenje) hrane.

Razmnožavanje

Većina plovuša se smatra monogamskim vrstama, iako može doći i do kopulacije sa više partnera u toku sezone parenja. Sparivanju prethodi udvaranje koje se sastoji u zauzimanju posebnih položaja i ispuštanju glasova. Gnezda prave od biljnog materijala na ili u blizini vode i u njih polažu od 2-13 jaja na svaka 24 časa ili u razmaku od dva dana po jedno. Inkubacija traje 42-45 dana i na jajima leže oba roditelja, kod kreštalica ili samo ženke, kako je to kod plovki. Roditelji brinu o mladima, hrane ih i štite od grabljivica još nekoliko nedelja posle izleganja.

Klasifikacija

Klasifikacija ovog reda predstavlja predmet spora između različitih autora. Neki u okviru njega izdvajaju tri porodice:

  • porodica gusaka, plovaka i labudova (Anatidae)
  • porodica kreštalica (Anhimidae)
  • porodica Anseranatidae.

Prema drugim autorima ovom redu pripadaju sledeće porodice:

Crteži i fotografije

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Rašajski, J. (1997): Ptice Srbije, Prometej, Novi Sad