Plućašice

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ceratodus forsteri
 • carstvo: životinje
 • tip: hordati
 • klasa: košljoribe
 • potklasa: sarkopterigije
 • red: dvodihalice
 • podred: monopneumones
 • familija: Ceratodontidae
 • rod: Ceratodus
 • vrsta: C. forsteri


Ribe dvodihalice ili plućašice (lat. Dipnoi) predstavljaju relikte, poslednje ostatke jedne prastare grupe riba poreklom još iz devona koje imaju sposobnost da, osim disanja na škrge, udišu i atmosferski vazduh (grč. pnoe = dah; pneustes = onaj koji diše). Žive u slatkim vodama tropskih krajeva koje u određeno doba godine presušuju. Tada ove ribe prelaze na udisanje atmosferskog vazduha pomoću ribljeg mehura koji je bogato snabdeven mrežom krvnih sudova i funkcioniše kao pluća.

Primitivne osobine

Leptosiren
Protopterus

Imaju veliki broj primitivnih osobina kao što su:

 • dobro očuvana horda
 • hrskavičav skelet
 • imaju samo elemente kožnih kostiju koje štite lobanju i dr.

Klasifikacija

Ribe dvodihalice su srodne šakoperkama i danas su zastupljene sa samo tri reliktna roda raspoređena na tri različita kontinenta i svrstana u dva potreda:

1. monopneumones (lat Monopneumones) kome danas pripada jedna jedina vrsta ceratodus (Ceratodus forsteri ili Neoceratodus forsteri); ceratodus ima jedan, neparan riblji mehur (po tome su dobili ime) i živi u vodama Australije;

2. dipneumones (lat. Dipneumones) ima dva riblja mehura, veoma tanke krljušti, a parna peraja u obliku pipaka; pripadaju mu dva roda:

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.