Poales

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Poaceae
Klasifikacija
Carstvo Archaeplastida
Tip Magnoliophyta
Klasa Liliopsida
Red Poales

Predstavnici reda Poales su filogenetski izvedeni od predstavnika reda Liliales. Pošto se sve vrste reda Liliales oprašuju entomofilno, može se pratiti u okviru reda Poales niz postepenih prelaza od entomofilnog ka anemofilnom tipu oprašivanja. U vezi sa prelaskom na anemofiliju usledila je duboka promena u morfologiji cveta i cvasti. Tako se već kod najprimitivnijih predstavnika reda primećuju cvetovi slični tipičnom cvetu familije Poaceae. U cvetovima je došlo do redukcije perijanta i andreceuma. Najvažnija osobina je izrazito razvijanje endosperma. Semeni zameci su pretežno atropni sa dvojnim integumentom. Red je filogenetski povezan i sa redom Zingiberales, odnosno sa podredom Commelinineae.

Klasifikacija

Prema poznatom ruskom botaničaru Alekseju Šipunovu koji je 10. marta 2009. godine objavio klasifikacioni sistem skrivenosemenica, podela ovog reda izgleda ovako:

Literatura

1. Kojić M., Pekić S., Dajić Z.: Botanika, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

2. Domac R.: Osnovi sistematske botanike, PMF, Zagreb, 1964.

3. Jakovljević S.: Opšta botanika, Naučna knjiga, Beograd, 1960.

4. Suvorov V. V.: Botanika, Kolos, Moskva, 1961.

5. Dajić Z., Ljubojević L. i drugi: Praktikum iz morfologije i sistematike biljaka, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

6. Tatić B., Blečić V.: Sistematika i filogenija viših biljaka, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija