Polidaktija

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Definicija.jpg
Ukratko

Polidaktilija ( grč.poli = više i daktilos = prst ; prekobrojni prsti ) ili ' šestoprstost ' je pojava većeg broja prstiju od normalnog na rukama i nogama čoveka . Abnormalnost može biti prisutna udružena sa još nekim anomalijama ili se može javiti sama za sebe . Kada se javlja samostalno onda je uslovljena dominantnim , mutirani alel koji je smešten na autozomnom hromozomu.

Različita izražajnost šestog prsta na levoj i desnoj ruci

Fenotip

Prekobrojni prst može biti različito formiran. Ako se sastoji samo od mekih tkiva , onda može lako da se ukloni . Ponekad sadrži i kosti , bez zglobova a veoma retko se javlja kao celovit, funkcionalan prst . Najčešće se javlja na malom prstu šake, ređe na palcu, a veoma retko u sredini između prstiju .

Nasleđivanje

Gen koji determiniše ovaj poremećaj pokazuje :

 • različitu izražajnost ( ekspresivnost ) jer se šesti prst može kod različitih osoba ispoljiti u različitom stepenu : od naznake u vidu zadebljanja pa do skoro potpuno razvijenog prsta;
 • nepotpunu probojnost ( penetrabilnost ) pošto se može desiti da se u čitavoj jednoj generaciji ne ispolji , da bi se ponovo ispoljio u narednoj generaciji ( roditelji nemaju šesti prst , a njihova deca imaju ) .
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Dominantan alelLiteratura.jpg
Literatura
 • Tucić , N , Matić , Gordana : O genima i ljudima , Centar za primenjenu psihologiju , Beograd , 2002.
 • Marinković , D , Tucić , N , Kekić , V : Genetika , Naučna knjiga , Beograd
 • Tatić , S , Kostić , G , Tatić , B : Humani genom , ZUNS , Beograd , 2002.
 • Matić , Gordana : Osnovi molekularne biologije , Zavet , Beograd , 1997.
 • Ridli , M : Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja , Plato , Beograd , 2001.
 • Prentis S : Biotehnologija , Školska knjiga , Zagreb , 1991.
 • Dumanović , J , Marinković , D , Denić , M : Genetički rečnik , Beograd , 1985.
 • Kosanović , M , Diklić , V : Odabrana poglavlja iz humane genetike , Beograd , 1986.
 • Lazarević , M : Ogledi iz medicinske genetike , beograd , 1986.
 • Švob , T. i sradnicima : Osnovi opšte i humane genetike , Školska knjiga , Zagreb , 1990.


Snežana Trifunović, dipl. biolog