Polidaktija

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Различита изражајност шестог прстa

Полидактилија ( грч.поли = више и дактилос = прст ; прекобројни прсти ) или ' шестопрстост ' је појава већег броја прстију од нормалног на рукама и ногама човека . Абнормалност може бити присутна удружена са још неким аномалијама или се може јавити сама за себе . Када се јавља самостално онда је условљена доминантним , мутирани алел који је смештен на аутозомно [ [ хромозом ] ] у.

Фенотип

Прекобројни прст може бити различито формиран . Ако се састоји само од меких ткива , онда може лако да се уклони . Понекад садржи и кости , без зглобова а веома ретко се јавља као целовит , функционалан прст . Најчешће се јавља на малом прсту шаке, ређе на палцу, а веома ретко у средини између прстију .

Наслеђивање

Ген који детерминише овај поремећај показује :

 • различиту изражајност ( експресивност ) јер се шести прст може код различитих особа испољити у различитом степену : од назнаке у виду задебљања па до скоро потпуно развијеног прста;
 • непотпуну пробојност ( пенетрабилност ) пошто се може десити да се у читавој једној генерацији не испољи , да би се поново испољио у наредној генерацији ( родитељи немају шести прст , а њихова деца имају ) .

Видети такође :

 • Reading.gif

Za više podataka pogledati Autozomno-dominantno nasleđivanje

Литература

 • Туцић , Н , Матић , Гордана : О генима и људима , Центар за примењену психологију , Београд , 2002.
 • Маринковић , Д , Туцић , Н , Кекић , В : Генетика , Научна књига , Београд
 • Татић , С , Костић , Г , Татић , Б : Хумани геном , ЗУНС , Београд , 2002.
 • Матић , Гордана : Основи молекуларне биологије , Завет , Београд , 1997.
 • Ридли , М : Геном - аутобиографија врсте у 23 поглавља , Плато , Београд , 2001.
 • Прентис С : Биотехнологија , Школска књига , Загреб , 1991.
 • Думановић , Ј , Маринковић , Д , Денић , М : Генетички речник , Београд , 1985.
 • Косановић , М , Диклић , В : Одабрана поглавља из хумане генетике , Београд , 1986.
 • Лазаревић , М : Огледи из медицинске генетике , београд , 1986.
 • Швоб , Т. и срадницима : Основи опште и хумане генетике , Школска књига , Загреб , 1990.

Kategorije:Humana genetika