Polne ćelije

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Polne ćelije (gameti) su ćelije koje se stvaraju putem mejoze te sadrže haploidan broj hromozoma. Postojanje polnih ćelija kod čoveka otkrili su u XVII veku Levenhuk (Leeuwenhoek) i de Graf (de Graaf), podbijajući dotadašnje mišljenje da deca sve osobine nasleđuju samo od očeva, a da menstrualna krv žene služi kao podloga i materica kao inkubator za razviće embriona.

Spermatozoid
Jajna ćelija žene sa omotačima

Vrste gameta kod životinja

Kod jednoćelijskih životinja, protista, gameti mogu biti:

  • izogameti, koji su međusobno isti; proces njihovog spajanja naziva se izogamija;
  • anizogameti se međusobno razlikuju i morfološki i po ponašanju:

1.mikrogameti su sitniji, pokretni (imaju bičeve, muški gameti slični spermatozoidima višećelijskih životinja;

2.makrogameti su krupni i liče na jajne ćelije višećelijskih životinja.

Proces spajanja anizogameta naziva se anizogamija.

Kod višećelijskih životinja obrazuju se dve vrste gameta:

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Jajna ćelija

Polno razmnožavanje i tipovi ćelija

Obrazovanje dve vrste, po obliku i funkcijama različitih, polnih ćelija (gameta) je prilagođenost na polno razmnožavanje pri kome dolazi do kombinovanja naslednog materijala roditelja. Prednost polnog razmnožavanja je što se njime dobija potomstvo s novim kombinacijama gena pa prema tome i osobina. Time se postiže velika raznovrsnost potomstva koja omogućava bolju prilagođenost promenama uslova spoljašnje sredine i evoluciju živog sveta.

Prilagođenost na polno razmnožavanje dovela je do podele svih ćelija u organizmu na dve kategorije :

  • telesne (somatske) ćelije i
  • polne ćelije (gameti).

Telesne ćelije izgrađuju sva tkiva i organe, a polne se nalaze u tkivu polnih žlezda (gonada). Dok se telesne ćelije razmnožavaju mitozom, polne ćelije sazrevaju mejozom. Proces nastanka spermatozoida (muški gameti) naziva se spermatogeneza (lat. genesis = postanak, razviće), a razviće jajnih ćelija je oogeneza ili ovogenaza (lat. ooum, ovum = jajna ćelija).

Literatura

  • Emery, A, H (2009): Osnovi medicinske genetike, Datastatus, Beograd
  • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Popović, S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990
  • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989
  • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
  • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986
Sign 5.gif
Tekst nije završen - radovi su u toku