Poluhordati

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Telesni regioni

Poluhordati (hemihordati) (gr. Hemichordata; hemi = pola) obuhvataju životinje deuterostomije koje imaju slične osobine kao beskičmenjaci (bodljokošci, posebno) i hordati. Veoma mali filum koji obuhvata oko 100 marinskih vrsta.

Sličnosti sa bodljokošcima i hordatima

Izvesne sličnosti sa hordatima su dovele do toga da su sve do pre tridesetak godina bili svrstavani u hordate kao jedan od njihovih podtipova:

 • imaju strukturu sličnu hordi kod hordata, nazvanu stomohorda;
 • na ždrelu se nalaze škržni prorezi;
 • jedan deo nervnog stabla je cevast

Sličnosti sa bodljokošcima su sledeće:

 • njihova larva, nazvana tornaria, je veoma slična larvi bodljokožaca;
 • embrionalno razviće celoma je slično jer se kod obe grupe celom javlja u vidu tri začetka samo što su kod bodljokožaca sva tri začetka parna, a kod poluhordata je prednji neparan;
 • celom obe grupe je u direktnoj vezi sa spoljašnjom sredinom, kod poluhordata preko rilice, a kod bodljokožaca preko ambulakralnog sistema.

Mnogi zoolozi hemihordate smatraju zajedničkim precima i bodljokožaca i hordata. Izgleda da su oni evoluciona veza između ova dva filuma.

Telesni regioni

Telo im je podeljeno na tri dela:

1. rilicu (proboscis)

2. ogrlicu

3. trup

Rilica ima ulogu u ishrani, svojim trepljastim epitelom i ubušavanju u podlogu. Ogrlica predstavlja kratko okolovratno zadebljanje na kome se, kod jedne grupe poluhordata, nalazi par ručica (izraštaji) sa tentakulama koje učestvuju u hvatanju hrane. Obe tvorevine, i ručice i tentakule, u unutrašnjosti imaju celom pa se, prema mišljenju zoologa, mogu filogenetski izvesti iz lofofora, organa jedne grupe beskičmenjaka Lophophorata. Na prednjem delu trupa nalazi se dva niza ždrelnih škržnih proreza kroz koje se voda, koja je ušla kreoz usnu duplju, izbacuje napolje. Hrana iz vode ima drugi tok, ona se iz ždrela prebacuje dalje u digestivni trakt.

Klasifikacija

Tip poluhordata deli se na dve klase:

1. žiroliki crvi (Enteropneusta) solitarni organizmi koji su ukopani u dno priobalnog dela mora

Reading.gif
Za više podataka pogledati žiroliki crvi

2. Pterobranchia su kolonijalni organizmi koji žive sesilnim načinom života u cevčicama.

Reading.gif
Za više podataka pogledati Pterobranchia

Literatura

 • Brajković, M: Zoologija invertebrata I deo, ZUNS, Beograd, 2003.
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti