Mnogočekinjasti crvi

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Polychaeta)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Nereis


Mnogočekinjasti crvi (lat. Polychaeta) su člankoviti crvi koji skoro svi žive na morskom dnu i na svakom telesnom segmentu imaju po par mesnatih kožnomišićnih izraštaja, koji se označavaju kao parapodije. Svaka parapodija nosi veliki broj hitinskih čekinja ili heta (otuda ime klase). Parapodije i hete služe za kretanje.

Najveći broj njih kao odrasli žive na morskom dnu na dubini do 30m (obalska zona). Ima među njima i onih koji silaze i na veće dubine od 400 m pa čak i neki do dubine od 5000 m. Kreću se po pesku mileći ili u njemu prave dugačke hodnike, kao što to radi krupan morski crv Arenicola. Manji broj vrsta pliva slobodno u planktonu. To su obično crvi čije je telo providno, staklasto.

Posebnu grupu čine oni crvi koji žive pričvršćeni za podlogu (sesilni) i oko sebe izlučuju zastitnu ljušturu u obliku cevčice. Iz tih cevčica viri glaveni deo sa pipcima ili se ti pipci pretvaraju u poklopac koji zatvara ulaz u cevčicu.

Mnogocekinjasti morski crvi žive od godinu dana do nekoliko godina. Telo im je veoma raznovrsno i najčešće veoma upadljivo i šareno obojeno. Neki među njima imaju sposobnost da u mraku ispuštaju plavičastu, fluorescentnu svetlost.

Imaju veliku sposobnost regeneracije (obnavljanja) izgubljenih delova tela. Najpoznatiji predstavnik ovih crva je svakako morski miš ili afrodita čije je telo pokriveno gustim čekinjama koje se prelivaju u svim duginim bojama.

Klasifikacija

1. potklasa Palpata

i još 25 porodica

 • red Canalipalpata
 • podred Sabellida
  • porodice:
  • Serpulidae
  • Sabellidae
  • Spirorbidae
 • podred Spionida
 • porded Terebellida
  • porodica Acrocirridae
  • porodica Alvinellidae
  • porodica Ampharetidae
  • porodica Cirratulidae
  • porodica Ctenodrilidae
  • porodica Fauveliopsidae
  • porodica Flabelligeridae
  • porodica Flotidae
  • porodica Pectinariidae
  • porodica Poeobiidae
  • porodica Sternaspidae
  • porodica Terebellidae
  • porodica Trichobranchidae

2.potklasa Scoleoida

  • porodica Aeolosomatidae
  • porodica Arenicolidae
  • porodica Capitellidae
  • porodica Cossunidae
  • porodica Maldanidae
  • porodica Ophelidae
  • porodica Orbiniidae
  • porodica Paraonidae
  • porodica Parergodrilidae
  • porodica Potamodrilidae
  • porodica Psammodrilidae
  • porodica Questidae
  • porodica Scalitregmatidae

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000
Snežana Trifunović, dipl. biolog