Praptice

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Praptica)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Archaeopteryx

Praptice (Archaeornithes) je podklasa ptica čiji je jedini predstavnik Archaeopteryx poznat samo u obliku fosila. Ove ptice su bile sa osobinama gmizavaca i ptica. ne samatraju se direktnim precima ptica već bočnom grupom u evoluciji.

Osobine ptica su:

 • telo pokriveno gustim perjem,
 • skelet krila i nogu kao kod ostalih ptica,
 • kosti nisu bile šuplje, pa su ove ptice bile teške i nisu mogle aktivno da lete

Karakteristike gmizavaca:

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
 • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995
Snežana Trifunović, dipl. biolog