Priapulida

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Themiste.jpg

Priapulida su beskičmenjaci koji se prema osobinama celoma svrstavaju u protostomije (Protostomia), ali među kojima nemaju bližih srodnika. Ovaj tip životinja je sa jako malim brojem vrsta, do danas je poznato samo njih osam i sve žive u muljevitoj podlozi u morima.

Naziv tipa potiče od grčkog boga Priaposa koji simbolizuje polnu moć muškarca, jer su naučnike, koji su im dali ime, oblikom podsećali na muški polni organ.

Morfologija i anatomija

Telo im je ovalno, crvoliko, bilateralno simetrično, površinski segmentisano i dužine od oko 0,5 mm do 20 cm. Na njemu se razlikuju dva dela:

 • rilica (proboscis) na čijem se prednjem delu nalazi usni otvor okružen trnolikim izraštajima
 • trup, slično proboscisu, nosi trnolike izraštaje i na njegovom zadnjem delu se nalazi analni otvor i dve urogenitalne pore.

Telesni zid čine sledeći slojevi:

 • hitinska kutikula na samoj površini, periodično se presvlači;
 • jednoslojni epidermis
 • sloj kružnih i uzužnih mišića.

Celom je obavijen peritoneumom. Peritoneum obrazuje i mezentere koje drže crevo u sredini. Celom je ispunjen tečnoćšću u kojoj se nalaze ćelije:

Crevo je prava cev na kojoj se razlikuju sledeći delovi:

 • usni otvor
 • ždrelo, u kome se obrazuju zubići i koje je obloženo kutikulom
 • srednje crevo
 • zadnje crevo sa analnim otvorom, obloženo kutikulom.

Izlučivanje obavljaju protonefridijama koje stupaju u vezu sa polnim žlezdama pa tako obrazuju urogenitalni sistem. Krvni sistem nemaju, a nervni sistem im je vrpčast sa okoloždrelnim prstenom i trbušnim stablom. Polovi su im odvojeni, ali je njihovo razmnožavanje i razviće nedovoljno razjašnjeno.

Ekologija

Rasprostranjeni su u većini mora, kako tropskim tako i polarnim na različitim dubinama od plitkih, priobalnih do dubina od 7200 m

Klasifikacija

Tip priapulida podeljen je na sledeće klase:

1. klasa Priapulimorpha, kojoj pripada jedan red:

2. klasa Halicryptomorpha, sa redom:

3.klasa Seticoronaria

Reading.gif
Za više podataka pogledati Cycloneuralia

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti