Progerija

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Hatčinson-Gilfordov sindrom

Progerija (od gr. progeros, koji stari pre vremena) je zajednički naziv za nasledne bolesti koje karakteriše preuranjeno, preveremeno starenje i kratak životni vek. Osobe ne dožive 20 godina, a već na uzrastu od 10-12 godina izgledaju kao mali starci.

Uzrok tome je mutacija u genu za proteine lamine koji grade intermedijarne filamente nukleusne lamine.Kao posledica te mutacije u jedru ćelija prisutan je defektan lamin koji izaziva niz patoloških promena koje vode prevremenom starenju:

Bolesti kod koji se javljaju simptomi prevremenog starenja su:

Literatura

  • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
  • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
  • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
  • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
  • Cell Biology.ru (2008): Преждевременное старение