Pterobranchia

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Pterobranhija (lat. Pterobranchia) su klasa životinja srodna žirolikim crvima sa kojima zajedno pripada tipu poluhordata. Većinom su kolonijalni organizmi koji vode sesilan način života. Žive u cevčicama, kućicama koje sami izlučuju. Klasa pterobrahnija obuhvata mali broj vrsta, oko 17 svrstanih u nekoliko rodova. Veoma su sitni organizmi, veličine do 3 mm. Imaju stomohordu, centralnu lakunu i srčani mešak (videti žiroliki crvi).

Telo im je diferencirano, kao i kod ostalih poluhordata, na tri regiona:

  • rilicu (proboscis);
  • ogrlicu, okolovratno zadebljanje na kome se nalazi par ručica koje nose brojne tentakule prilagođene hvatanju hrane; ručice i tentakule se filogenetski izvode iz lofofora;
  • trup koji se sa trbušne strane nastavlja na dršku na kojoj se pupljenjem obrazuju nove jedinke koje ostaju na roditeljskoj jedinki obrazujući na taj način koloniju.

Crevo je potkovičasto zbog načina života pa se analni otvor nalazi na prednjoj strani odmah iza venca tentakula.

Nervno stablo nije šuplje, cevasto, kao kod njihovih srodnika žirolikih crva.

Razmnožavaju se na dva načina: pupljenjem i polno. Polne žlezde su parne ili neparne i nalaze se na leđnoj strani trupa.

Literatura

  • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti