Ptice (za osnovce)

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Paun
Kokoška sa pilićima
Petao i kokoške
Labud

Ptice su organizmi koji pripadaju kičmenjacima. Na prvi pogled od svih ostalih kičmenjaka razlikuje ih telesni pokrivač, perje. Uloga perja je višestruka:

  • omogućava letenje,
  • značajno je za termoregulaciju (ptice pripadaju homeotermima – organizmima sa stalnom telesnom temperaturom),
  • važno je za zaštitnu obojenost (mimikriju),
  • kod nekih vrsta je različito obojeno kod mužjaka i ženki (ističe polni dimorfizam).

Homeotermija

Telesna temperatura ptica je stalna, 42 stepena. Homeotermija (toplokrvnost) im je omogućila široku rasprostranjenost od najhladnijih (pingvini na Antartiku) do najtoplijih oblasti (ptice koje žive na obodima vrelih pustinja Afrike, Australije).

Morfologija

Savremene vrste ptica nemaju zube, kod njih je dobro razvijen rožnati organ kljun koji omogućava uzimanje hrane. Oblik i veličina kljuna su veoma različiti, od njih zavisi način ishrane vrste. Na gornjem delu kljuna nalaze se nosni otvori. Prednji udovi ptica preobraženi su u krila. Iako sve ptice imaju krila nemaju sve mogućnost letenja. Na krilima nemaju prste, izuzetak hoacin. Kod ove male ptice stanovnika amazonske džungle na krilima postoje kandžice koje mladim ptićima omogućavaju penjanje uz drveće ukoliko napuste gnezdo ili iz njega ispadnu. Odrasle jedinke hoacina nemaji kandžice. Predci ptica su imali prste na prednjim udovima. Ptice na nogama imaju četiri prsta koji mogu da budu različito raspoređeni.Kod većine vrsta tri prsta usmerena su napred a jedan nazad. Kod detlića i papagaja dva prsta su usmerena napred a dva nazad, kod nojeva broj prstiju je redukovan na dva.

Razmnožavanje

Ptice se razmnožavaju polno, polovi su razdvojeni ( postoje mužjaci i ženke). Kod nekih vrsta ptica mužjak i ženka se po spoljašnjem izgledu ne razlikuju ( nema polnog dimorfizma) dok je kod drugih vrsta one veoma izražen.

Polni dimorfizam nije izražen kod galebova i labudovi.

Polni dimorfizam izražen je kod nojeva, kokošaka i velikih droplji.

Mladunci ptica posle izleganja mogu da budu prekriveni paperjem i oni sami mogu da uzimaju hranu i da se kreću. Ornitolozi ih označavaju kao trkuše (potrkuše). Primer su pilići, pačići koji već sat posle izleganja mogu da plivaju. Nisu svi ptići zaštićeni paperjem, neki su goli, slepi i gluvi ako da ih roditelji moraju da hrane i poje. Njih nazivaju čučavcima ili goluždravcima.

Posle parenja ženke ptica polažu jaja u veoma raznovrsna gnezda. Proces inkubacije (vreme ležanja na jajima kada ih roditelji telima zagrevaju jaja i omogućavaju razvoj mladunaca (embriona) razlikuje se od vrste do vrste.

Pticetabela.jpg

Na različit broj jaja pri gnežđenju utiče dostupnost hrane kao i klimatski uslovi.

Briga o potomstvu kod većine ptica je veoma izražena.Kod nojeva, orlova, sova, lasta...o mladuncima brinu oba roditelja. Kod emua (rođaka noja koji žive u Australiji) o potomcima se brine samo mužjak. Kod većine vrsta iz porodice koka o mladuncima se brine ženka.

Izuzetak je kukavica, ptica koja se nikada ne stara o svojim mladuncima, čak ne leži ni na jajima. Ona je u toku svoje evolucije razvila mehanizam „parazitskog“ razmnožavanja odnosno podmetanja svojih jaja u gnezda drugin manjih ptica koje tada preuzimaju brigu o kukavičijem potomstvu.

Sistematika

Sistematika (nauka o srodnosti organizama) prepoznaje 27 redova savremenih ptica, preko 8 600 vrsta. Najveći broj vrsta oko 5000 pripada pticama pevačicama (Paseriformes).

Nepoznati pojmovi

Zaštitna obojenost organizam mimikrija (kamuflaža) je oblik obojenosti organizama koji omogućava da organizam bude gotovo nevidljiv u svom staništu. Ukoliko orgаnizmi nemаju posebne sposobnosti zа odbrаnu ili beg ili su pritаjeni lovci u toku evolucije rаzvili su objenost kojа im omogućаvа stаpаnje sа okolinom. Primeri su brojni: lаvovi imаju boju suve trаve dа ih plen ne uoči, skаkаvci imаju boju trаve....

Inkubacija je vreme ležanja ptica na jajima, neophodno da se u jajetu razije mladunac, ptić.

Ornitolog je naučnik koji se bavi proučavanjem ptica, ornitologija je nauka o pticama.

Homeotermija je stalna telesna temperatura, odlikuje ptice i sisare.

Polni dimorfizam je na prvi pogled različit izgled mužjaka i ženki

Galerija slika

Za radoznale i željne znanja

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Ptice

Literаturа

  • „Život životinjа“, Alfred E.Brem izmenjeno i dopunjeno izdаnje 2004.god
  • „Divlje životinje“, Džon Fаrаdon izdаvаčkа kućа „Prometej“ 2001.god
  • „Život nа Zemlji“, David Attenborough Prosvjetа grаfički zаvod Hrvаtske 1986.god.
  • Biologijа plus Rаznovrsаn svet životinjа 2 аutor Leposаvа Simonović Milošević izdаvаčke kuće „Prosvetni pregled 2004.god.
  • „Velikа enciklopdijа životinjа“, izdаvаčа kućа „Zmаj“ 2001.god


1244580557fe4oEz.jpg
Autor: Vesna Stevuljević, prof. biologije