Ptice letačice

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ptice letačice (Neognathae, Carinatae) je nadred koji obuhvata ptice čija je grudna kost sa dobro razvijenim koštanim grebenom (crista sterni), kobilicom i dobro razvijenim krilima te su dobri letači ili plivači. Većina recentnih (današnjih) ptica pripada ovom nadredu. Imaju neognatan nepčani svod i letna pera su prava i kruta zahvaljujući posebnoj građi zastavice.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Ptice

Literatura

  • Brem, A, E. (1982): Život životinja, Prosvjeta, Zagreb
  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
Snežana Trifunović, dipl. biolog