Ptice trkačice

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Klasifikacija

Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Aves
nadred Palaeognathae


Ptice trkačice (Palaeognathae, Ratitae) je nadred pravih, današnjih ptica koje nemaju sposobnost letenja. U vezi sa tim grudna kost im je kratka i bez koštanog grebena, kobilice (crista sterni), za koju se vezuju mišići pokretači krila,a krila su zakržljala. Redukovane su im ključne kosti, a lopatica i korakoidna kost su zakržljale. Ne poseduju letna pera već su im čitavo telo i krila pokriveni mekanim, rastresitim perjem. Noge su im dobro razvijene i pripadaju odličnim trkačicama. Mužjaci imaju kopulatorni organ (penis). Nemaju trtične žlezde.

Klasifikacija

Nadred ptica trkačica deli se na sledeće redove:

Literatura

  • Brem, A, E. (1982): Život životinja, Prosvjeta, Zagreb
  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.