Poljski rastavić

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Rastavić)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Equisetum arvense
Klasifikacija
Carstvo Plantae
Razdeo Equisetophyta
Podtip
Klasa Equisetopsida
Potklasa
Red Equisetales
Podred
Familija Equisetaceae
Potfamilija
Tribus
Rod Equisetum
Vrsta Equisetum arvense


Poljski rastavić (konjski rep, konjorep, preslica, vrtenika, štukavac, gajdica, kreš, vošće, njivska preslica, poljska preslica, koseterka), lat. Equisetum arvense, pripada razdelu rastavića (Equisetophyta) koji su danas zastupljeni samo jednim rodom Equisetum.

Opis

Zeljasta višegodišnja biljka sa podzemnim puzećim, poleglim stablom koje je metamorfoziralo u rizom bogat hranljivim materijama. Bijlka prezimljava pomoću rizoma. Na proleće se iz rizoma razvijaju bledomrki, negranati fertilni (plodni) izdanci na čijem se vrhu obrazuje sporofilni klas. Posle obrazovanja spora ovi izdanci se osuše da bi se početkom leta iz rizoma obrazovala druga vrsta, tzv. sterilni izdanci. Oni su zeleni, člankoviti i pršljenasto granati. Na čvorovima tih stabala nalaze se sitni listovi koji srastaju u rukavac.

Smena generacija

Sporofit generacija predstavlja odraslu biljku sa već opisanim dvema vrstama izdanaka (fertilni i sterilni). U sporofilnom klasu se obrazuju spore. Posle rasejavanja iz spora klijaju sićušni, do 1 cm dužine, jednopolni protalijumi (gametofit generacija). U muškim gametofitima se nalaze anteridije, a u njima se obrazuju spermatozoidi. U ženskim gametofitima, u arhegonijama se obrazuje jajna ćelija. Posle oplođenja, za koje je neophodna voda, iz zigota isklija nova biljka sporofit generacije.

Literatura

  • Gostuški,R: Lečenje lekovitim biljem, Narodna knjiga, Beograd, 1979.
  • Grlić, Lj: Enciklopedija samoniklog jestivog bilja, August Cesarec, Zagreb, 1986.
  • Jančić, R: Lekovite biljke sa ključem za određivanje, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Jančić, R: Botanika farmaceutika, Službeni list SCG, Beograd, 2004.
  • Jančić, R: Sto naših najpoznatijih lekovitih biljaka, Naučna knjiga, Beograd, 1988.
  • Kojić, M, Stamenković, V, Jovanović, D: Lekovite biljke jugoistične Srbije, ZUNS, Beograd 1998.
  • Marin, P, Tatić, B: Etimološki rečnik, NNK Internacional, Beograd, 2004.
  • Tatić, B, Blečić, V (2002): Sistematika i filogenija viših biljaka, ZUNS, Beograd
  • Stamenković, V: Naše neškodljive lekovite biljke, Trend, Leskovac
  • Tucakov, J: Lečenje biljem, Rad, Beograd, 1984.
Snežana Trifunović, dipl. biolog