Rhyacotritonidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Rhyacotritonidae je familija relativno malih repatih vodozemaca koji vode poluakvatičan život na odraslom stupnju, dok je larva vodena forma. Glava je mala, a oči su proporcionalno tome velike i istaknute. Leđna strana je smeđe do sive boje, a trbušna je žuto-narandžasta, ponekad sa crnim pegama. U toku životnog ciklusa prolaze kroz dve faze: larvu i adulta.

Veličina

Od 75 do 115 mm

Stanište

Predstavnici ove familije su akvatični i semiakvatični. Naseljavaju uglavnom male čiste brzo tekuće potoke, pukotine u stenama i izvore, posebno tamo gde čista hladna voda teče ili kaplje preko pukotina u stenama. Ova staništa se gotovo uvek nalaze u šumama, posebno četinarskim.

Rasprostranjenost

Severozapadne SAD

Sistematika i konzervacioni status

Ovoj familiji pripada jedan rod Rhyacotriton sa četiri opisane vrste koje nastanjuju potoke i izvore u vlažnim četinarskim šumama severozapadne Kalifornije:

Literatura

  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • http://tolweb.org/tree?group=Amphiumidae&contgroup=Caudata
  • izvor slike
Snežana Trifunović, dipl. biolog
Bubamara.gif
Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species