Rožaste stenice

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Coreus marginatus

Klasifikacija:

 • nadcarstvo Eukaryota
 • carstvo životinje (Animalia)
 • podcarstvo Eumetazoa
 • tip zglavkari (Arthropoda)
 • podtip Uniramia
 • klasa Insecta (Hexapoda)
 • podklasa krilati insekti (Pterygota) Lang, 1889, sensu Van Bruggen, 1976?
 • nadred Neoptera
 • red riličari Hemiptera
 • podred stenice (Heteroptera)
 • porodica rožaste stenice (Coreidae)

Rožaste stenice (Coreidae) su familija koja pripada podredu stenica (Heteroptera) i u kojoj se nalaze neki od najvećih insekata u okviru reda riličara (hemiptera). Poslenji par nogu im je često izmenjen na različite načine. Kod mnogih vrsta su to proširenja u obliku lista. Smatra se da kod nekih vrsta mužjaci koriste zadnje noge za borbu oko teritorije. Imaju žlezde koje izlučuju smrdljivi sekret.

Hrane se skoro isključivo biljnom hranom. U Severnoj Americi se nazivaju i stenice bundevare zato što se pojedine među njima hrane vrstom bundeve nazvanom skvoš. Pojedine vrste, kakva je npr. Phyllomorpha laciniata vode roditeljsku brigu o jajima.

Podela

familija Coreidae deli se na 5 podfamilija:

 • Meropachydinae
 • Coreinae
 • Spathocerinae
 • Pseudophloeinae
 • Agriopocorinae

Fotografije

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti