Saprospirae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Cytophaga

Carstvo Saprospirae je vrlo raznovrsna grupa Gram-negativnih nepokretnih bakterija koje vode slobodnoživeći ili parazitski način života.

Građa

Oblik ćelije je veoma varijabilan: od pojedinačnih u obliku štapića ili većeg broja povezanih u lance. prema građi i bojenju ćelijskog zida pripadaju Gram-negativnim bakterijama. Nemaju sposobnost kretanja ali mogu da klize po sluzavoj podlozi.

Fiziologija

U odnosu prema kiseoniku su aerobni ili fakultativno anaerobni organizmi. Ishrana im je veoma raznovrsna:

  • razgrađuju ugljene hidrate (celuloza i hitin),
  • parazitiraju na životinjama ili
  • oksidišu H2S do sumpora koga nagomilavaju u ćeliji - hemoautotrofi

Tipično aerobne vrste imaju razvijen sistem citohroma i Krebsov ciklus pa kao rezultat ćelijskog disanja oslobađaju ugljen-dioksid.

Ekologija

Sreću se kako slobodnoživeći oblici na različitim vrstama podloge (zemljište, vodeni sedimenti), a isto tako ima i komensala i parazita.

Klasifikacija

Prema modifikovanoj klasifikaciji Margulis i Schwartz-a (1998) koja se zasniva na izučavanju 16S rRNK Carstvo Saprospirae ima samo jedan tip Saprospirobacteria sa jednom klasom i dva reda:

Srodne stranice

Literatura

  • Tree of Life
  • Taxa of Life
  • mr Tanja Berić (2009): Evolucija i sistematika mikroorganizama (PP prezentacija sa Katedre za mikrobiologiju Biološkog fakulteta u Beogradu)