Scaphopoda

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Unutrašnja građa

Skafopode (Scaphopoda) je klasa mekušaca sa malim brojem vrsta koje žive u moru. Ljuštura je veličine najčešće od 2 - 5 cm, u obliku slonovske kljove i otvorena je na oba kraja. Glaveni region im je redukovan, a na prednjem kraju tela je stopalo kojim se zarivaju u pesak. Ovi mekušci žive u morskim područjima širom sveta: Atlantskom okeanu, Tihom okeanu, Indijskom okeanu i Sredozemnom moru.

Opis

Ljuštura im je u obliku slonovske kljove prosečne dužine od 3 - 6 cm, a može da varira i od 4 - 15 cm. Fosili imaju dužinu ljušture od 30 cm. Ljuštura je otvorena na oba kraja od kojih se širi označava kao prednji jer se u njemu nalaze glava i stopalo, a zadnji je uži i obično je zariven u podlogu.

Stanište

Većina naseljava mora čija je dubina veća od 6 m, ali se mogu naći u plitkim kao i na dubinama od 4650 m. Ukopavaju se u dno koje može da bude od peskovitog do dna od srednje krupnog šljunka.

Literatura

  • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
  • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
  • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
  • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000