Scolecomorphidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Scolecomorphus vittatus

Scolecomorphidae (afričke cecilije) je familija beznogih vodozemaca koja se sastoji od dva roda i 6 vrsta male i srednje veličine tela (270 - 448 mm). Za razliku od familije Rhinatrematidae oni na koži nemaju sekundarne i tercijerne anule (prstenaste nabore). Ženke su obično krupnije od mužjaka jer imaju veći broj pršljenova nego mužjaci. Pripadaju joj dva roda od kojih je jedan, rod Scolecomorphus, viviparan (ženke rađaju žive mladunce). Rasprostranjeni su u zapadnoj i istočnoj ekvatorijalnoj Africi.

Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Sistematika

Ova familija obuhvata dva roda, a svaki od njih po tri vrste:

1. rod Crotaphatrema, sa vrstama:

2. rod Scolecomorphus, sa vrstama:

Literatura

  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
Snežana Trifunović, dipl. biolog