Sferozomi

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Sferozomi (tamne loptaste tvorevine) u ćeliji parenhima

Sferozomi (sferosomi) su ćelijske organele obavijene jednom membranom i bogate mastima. Najčešće su loptastog (sferičnog, otuda im ime) oblika i velicine 0, 3 - 4 mm.

Grada sferosoma

Građa je vrlo jednostavna:

  • membrana lipoproteinske prirode koja obavija unutrašnjost
  • stroma je granulisana unutrašnjost ispunjena proteinima i lipidima

Hemijski sastav sferosoma

Funkcija sferosoma

Na membranama sferosoma su vezani molekuli enzima lipaze čija aktivnost dolazi do izražaja pri klijanju semena koja su bogata mastima. Osim toga, u sferosomima se nalazi i enzim fosfataza cija je aktivnost usko vezana za sintezu masti.

Literatura

  • Šerban, M, Nada: Ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001
  • Grozdanović-Radovanović, Jelena: Citologija, ZUNS, Beograd, 2000
  • Pantić, R, V: Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, beograd, 1997
  • Diklić, Vukosava, Kosanović, Marija, Dukić, Smiljka, Nikoliš, Jovanka: Biologija sa humanom genetikom, Grafopan, Beograd, 2001
  • Petrović, N, Đorđe: Osnovi enzimologije, ZUNS, Beograd, 1998.