Sipunculida

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Sipunculid.jpg

Sipunkulide (Sipunculida), nazivaju se ponekad i kikiriki-crvi, je tip beskičmenjaka koji pripadaju grupi manjih celomskih protostomija. Ovaj tip obuhvata oko 320 vrsta koje sve pripadaju morskim životinjama.

Telesni regioni

Telo je cilindričnog oblika, crvoliko izuženo i podeljeno na:

 • rilicu (proboscis), koja predstavlja prednji uzani deo na kome se nalazi usni otvor sa tentakulama ili različitim izraštajima u obliku trnova, kukica i papila; rilica ima sposobnost uvalčenja u prednji deo trupa;
 • trup, zadnji prošireni deo, koji je bez izraštaja ili sadrži, zavisno od vrste, izraštaje u obliku papila ili nekom drugom, ali nikada ne sadrži kukice i trnove.

Telesni zid

Telesni zid je izgrađen od slojeva koji poređani od spoljašnjosti ka telesnoj duplji imaju sledeći redosled:

 • kutikula;
 • epidermis koji stvara kutikulu;
 • sloj vezivnog tkiva
 • kružni i uzdužni mišići, a kod nekih vrsta između njih su postavljeni i kosi mišići;
 • parijetalni peritoneum.

Telesni zid obavija unutrašnju duplju, celom koja je prostrana i ispunjena tečnošću u kojoj se nalaze različite ćelije:

Klasifikacija

1. Klasa Sipunculidea

2. klasa Phascolosomatidea

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Brajković M. (2004): Zoologija invertebrata II, ZUNS, Beograd
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000