Sisari

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Panthera tigris (beogradski zoovrt)
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Mammalia
Potklasa Theria
Red Carnivora
Podred
Familija Felidae
Rod Panthera
Vrsta Panthera tigris


Sisari (Mammalia) su evolutivno najmlađi kičmenjaci. Od ostalih kičmenjaka razlikuju se po tri najznačajnije osobine:

 • telo im je pokriveno dlakom,
 • u koži su prisutne žlezde (znojne, lojne, mlečne); mladunci se hrane mlekom.
 • u srednjem uhu se nalaze tri slušne koščice (čekić, nakovanj i uzengija)

Svi sisari imaju dlaku u nekom trenutku svog života. Dlaka sadrži protein keratin i ima više uloga:

 • termoizolacija
 • senzorne funkcije (npr. brkovi mačaka)
 • kamuflaža
 • zaštita od predatora

Mleko, kojim se hrane mladunci, je bogato mastima i proteinima. Mlečne žlezde se obično javljaju na trbušnoj strani kod ženke raspoređene u redovima kada ih ima više od dve. Ljudi i majmuni imaju dve mlečne žlezde (jedna desno, jedna levo), dok ostale životinje mogu imati desetak ili više.

Oplođenje je unutrašnje – embrioni se razvijaju u materici. Prednji mozak je najrazvijeniji deo mozga. Zubi se sastoje iz krunice i korena. Dijafragma razdvaja grudnu i trbušnu duplju i učestvuje u disanju. Srce se sastoji iz dve komore i dve pretkomore i imaju levi aortin luk. Eritrociti su bez jedra. Dobro su razvijena čula.

Adaptacije

Sisari su razvili nekoliko prilagođenosti koje su im pomogle da postanu dominantna grupa životinja:

 • zubi su specijalizovani za rezanje, sečenje; debeli zaštitni sloj gleđi sprečava oštećenja
 • sposobni su da se brzo kreću
 • veličina mozga po kilogramu telesne mase je veća nego kod većine drugih životinja
 • imaju savršeniju termoregulaciju od ptica
 • dlaka omogućava termoizolaciju
 • mliječne žlijezde proizvode mleko za ishranu mladunaca

Podela sisara

1. sisari sa kloakom – imaju kljun, polažu jaja, mladi se hrane mlekom; žive samo u Australiji;

2. torbari – žive u Australiji i manji broj u Južnoj Americi; imaju kožni nabor – torbu u kojoj su mlečne žlezde; mladunci se rađaju nerazvijeni i smeštaju u torbu;

3. placentalni sisari – embrion se razvija u placenti; mladunci se rađaju gotovo potpuno razvijeni (viviparnost);

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Klasifikacija sisara
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Sisari (Mammalia)

Literatura

 • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
 • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
 • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
Snežana Trifunović, dipl. biolog