Sistematika sunđera

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Clathrina
Euplectella
Calcarea
Aplysina
Hexactinellida
Spongia officinalis
Allonia

Glavne grupe sunđera

Klasa Calacrea

Kalkarea (lat. Calcarea) su sunđeri sa skeletom izgrađenim od iglica (spikula) od kalcijum-karbonata. Spikule mogu da budu pojedinačne ili ređe da obrazuju mrežast skelet. Veličina im se kreće od nekoliko milimetara pa do 15 cm. Žive pojedinačno (solitarno) ili u kolonijama. Kolonije predstavljaju grupe od po nekoliko jedinki spojenih donjim, bazalnim krajevima. Opisano je oko 300 vrsta.

Kod ove klase sunđera (u obe potklase) zastupljena su sva tri tipa građe - askon, sikon i leukon. Telesni zid je celularnog tipa - postoji ćelijska organizacija i nekoliko različitih tipova ćelija (pinakocite, porocite, hoanocite, ameboidne ćelije).

Klasifikacija

Klasa sunđera sa skeletom od krečnjaka se deli na dve potklase, a svaka od njih sa po više redova:

 • Calcinea i
 • Calcaronea.

Ove dve potklase predstavljaju dve filogenetske grane koje se razlikuju uglavnom u citološkim i larvalnim karakterima. Podela na dve potklase je zamenila raniju klasifikaciju na dva reda (Homocoela, Heterocoela) na osnovu načina protoka vode.

Potklasa Calcinea - larva parinhimela (čvrsta i kompaktna larva, unutrašnjost ispunjena masom ćelija, spoljašnji sloj grade ćelije sa bičem), bičevi hoanocita se pojavljuju nezavisno od jedra.

Potklasa Calcaronea - larva amfiblastula (okruglog/ovalnog oblika, ćelije sa bičevima na prednjoj polovini larve, ćelije bez bičeva na zadnjoj), spikule su trozračne, jedan zrak izrazito veći od ostalih, bičevi hoanocita nastaju direktno iz jedra.

Klasa Demospongia

Demospongia su sunđeri sa leukoidnom građom i skeletom od silicijum-dioksida ili spongina, a postoje i neki kod kojih su prisutne obe vrste skeleta. Ima čak i vrsta koje su bez skeleta, ali se za jedne od njih smatra da su nastale od sunđera sa skeletom, dok se za druge smatra da su bez skeleta isto kao i preci od kojih su nastale. Među demospongiama ima i morskih i slatkovodnih sunđera.

Klasifikacija grupe

Klasa demospongia deli se na potklase:

1. Tetractinellida kojoj pripadaju rodovi:

 • Geodia
 • Chondrosia
 • Oscarella i dr.

2. Monaxodina, koja se deli na dva reda:

3. Keratoza, čiji je skelet izgrađen samo od spongina; ovoj potklasi pripada i verovatno najpoznatiji sunđer koji se ranije koristio za brisanje table običan sunđer (Euspongia officinalis); u Jadranskom moru žive rodovi:

Hexactinellida

Hexactinellida ili staklasti sunđeri imaju skelet izgrađen od silicijum-dioksida. Skelet se sastoji od mnogobrojnih šestoosnih (heksaktinelidnih) iglica (spikula). Žive isključivo u morskoj vodi, pričvršćeni za morsko dno pomoću grupe spikula na većim dubinama. Solitarne su životinje čija veličina tela se kreće u rasponu od 30 cm, što je najčešće, pa do 1m u dužinu. Imaju radijalnu simetriju.

Telesni zid im je sincicijalan, bez granica među ćelijama.

Skelet im se sastoji ili od pojedinačnih iglica ili su iglice tako spojene da obrazuju često jako lepe oblike pa se neki, kao npr. Euplectella, čuvaju kao eksponati u muzejima.

Savremena klasifikacija do nivoa familije

Imena familija data su sa nazivom autora koji ih je opisao i godinom.

tip Porifera

1.podtip Cellularia

 • klasa Archaeocyatha (izumrli predstavnici)
 • klasa Demospongiae
  • potklasa Homoscleromorpha
  • potklasa Tetractinomorpha
   • red Spirophorida
   • red Astrophorida
   • red Hadromerida
    • familije:
    • Chondrillidae Gray, 1872 (Schmidt,1862).
    • Clionidae Gray, 1867.
    • Hemiasterellidae Lendenfeld, 1889.
    • Latrunculiidae Topsent, 1922.
    • Placospongiidae Gray, 1867.
    • Polymastiidae Gray, 1867.
    • Spirastrellidae Ridley & Dendy, 1886.
    • Stylocordylidae Topsent, 1928.
    • Suberitidae Schmidt, 1870.
    • Tethyidae Gray, 1867.
    • Timeidae Topsent, 1928.
    • Trachycladidae Hallmann, 1917.
   • red Lithistida"
    • podred Triaenosina - familije:
     • Corallistidae Sollas, 1888.
     • Pleromidae Sollas, 1888.
     • Theonellidae Lendenfeld, 1903.
    • podred Rhabdosina
     • familije:
     • Cladopeltidae Sollas, 1888.
     • Neopeltidae Sollas, 1888.
    • podred Anoplina
     • familije:
     • Azoricidae Sollas, 1888.
     • Desmanthidae Topsent, 1893.
     • Vetulinidae Lendenfeld, 1903.
  • potklasa Ceractinomorpha
   • red Verticillitida
    • familija:
    • Cryptocoeliidae Steinmann, 1982.
   • red Agelasida
    • familije:
    • Agelasidae Verril, 1907.
    • Astroscleridae Lister, 1900.
   • red Poecilosclerida
    • podred Microcionina
     • familije:
     • Iophonidae Burton, 1929.
     • Microcionidae Carter, 1875.
     • Raspailiidae Hentschel, 1923.
     • Rhabderemiidae Topsent, 1928.
    • podred Myxillina
     • familije:
     • Anchinoidae Topsent, 1928.
     • Coelosphaeridae Hentschel, 1923.
     • Crambidae Lévi, 1963.
     • Crellidae Hentschel, 1923.
     • Hymedesmiidae Topsent, 1928.
     • Myxillidae Topsent, 1928.
     • Phoriospongiidae Lendenfeld, 1888.
     • Tedaniidae Ridley & Dendy, 1886.
    • podred Mycalina - familije:
     • Cladorhizidae de Laubenfels, 1936.
     • Guitarridae Burton, 1929.
     • Desmacellidae Ridley & Dendy, 1886.
     • Hamacanthidae Gray, 1872.
     • Mycalidae Lundbeck, 1905.
   • red Halichondrida
    • familije:
    • Axinellidae Carter, 1875.
    • Desmoxyidae Hallmann, 1917.
    • Dictyonellidae van Soest, Diaz & Pomponi, 1990.
    • Halichondriidae Vosmaer, 1887.
   • red Haplosclerida
    • familije sa morskim predstavnicima:
    • Callyspongiidae de Laubenfels, 1936.
    • Chalinidae Gray, 1867.
    • Niphatidae Van Soest, 1980.
    • Phloeodictyidae Carter, 1882.
    • Petrosiidae van Soest 1980.
    • familije sa slatkovodnim predstavnicima:
    • Spongillidae Gray, 1867.
    • Metaniidae Volkmer-Ribeiro, 1986.
    • Potamolepidae Brien, 1967.
    • Lubomirskiidae Brien, 1969.
   • red Dictyoceratida
    • familije:
    • Ircinidae Gray, 1867.
    • Thorectidae Bergquist, 1978
    • Spongiidae Gray, 1867.
   • red Dendroceratida
    • familije:
    • Dysideidae Gray, 1867.
    • Darwinellidae Merejkowsky, 1879.
    • Dictyodendrillidae Bergquist, 1980.
    • Halisarcidae Vosmaer, 1885.
   • red Verongida
    • familije:
    • Aplysinidae Carter, 1875.
    • Druinellidae Lendenfeld, 1889.
    • Ianthellidae Hyatt, 1875.
 • klasa Calcarea
  • potklasa Calcinea
   • red Clathrinida
    • familije:
    • Clathrinidae Minchin, 1900.
    • Soleniscidae Borojevic et al., 1990.
    • Levinellidae Borejevic et al., 1986.
    • Leucaltidae Dendy & Row, 1913.
    • Leucascidae Dendy, 1893.
    • Leucettidae de Laubenfels, 1936.
   • red Murrayonida
    • familije:
    • Murrayonidae Kirkpatrick, 1910.
    • Paramurrayonidae Vacelet, 1967.
    • Lelapiellidae Borojevic, Boury-Esnault & Vacelet, 1990.
  • potklasa Calcaronea
   • red Leucosoleniida
    • familije:
    • Leucosoleniidae Minchin, 1898.
    • Amphoriscidae Dendy, 1892.
    • Grantiidae Dendy, 1892.
    • Heteropiidae Dendy, 1893.
    • Lepidoleuconidae Vacelet, 1967.
    • Sycettidae Dendy, 1892.
    • Staurorrhaphidae Jenkin, 1908.
   • red Lithonida
    • familije:
    • Lelapiidae Dendy & Row, 1913.
    • Minchinellidae Dendy & Row, 1913.
    • Petrobionidae Borojevic, 1979.

2.podtip Symplasia

 • klasa Hexactinellida
  • potklasa Amphidiscophora
   • red Amphidiscosida
    • familije:
    • Hyalonematidae Gray, 1857.
    • Monorhaphididae Ijima, 1927.
    • Pheronematidae Gray, 1870.
    • potklasa Hexasterophora
   • red Hexactinosida
    • familije:
    • Aphrocallistidae Gray, 1867.
    • Aulocalycidae Ijima, 1927.
    • Craticulariidae Rauff, 1893.
    • Euretidae Zittel, 1877.
    • Farreidae Gray, 1872.
    • Tretodictyidae Schulze, 1886.
   • red Lychniscosida
    • familije:
    • Aulocystidae Schulze, 1886.
    • Dactylocalycidae Gray, 1867.
   • red Lyssacinosida
    • familije:
    • Caulophacidae Schulze, 1886.
    • Euplectellidae Gray, 1867.
    • Leucopsacasidae Ijima, 1903.
    • Rossellidae Gray, 1872.

Literatura

 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, *Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.