Slepulje

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Myxine glutinosa

Slepulje ili miksine (lat. Myxinoidea) su kičmenjaci bez vilica, kolouste, koji parazitiraju na površini ili u crevu riba zbog čega su bez očiju po čemu se razlikuju od svojih najbližih srodnika, zmijuljica. Mogu da reaguju na promenu jačine svetlosti zahvaljujući receptorima u koži.

Na unutrašnjoj ivici usta imaju hrsavičavo zadebljanje koje im omogućava da grizu plen. Ne mogu da sišu krv kao što to rade zmijuljice. Najčešće napadaju uginule ili bolesne ribe, a mogu se hraniti i sitnim beskičmenjacima. Nosna duplja je neparna i preko unutrašnjeg otvora je u vezi sa ždrelom čime se omogućava disanje i za vreme hranjenja pošto su tada usta zatvorena.

Nemaju jasno izražen stadijum larve. Slepulje su hermafroditi, ali je kod svake jedinke funkcionalna samo jedna vrsta polnih žlezda pa se tako mužjaci moraju spariti sa ženkama.

Najpoznatije vrste slepulja su:

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
  • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti