Smrdibuba

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Pentatoma rufipes

Klasifikacija:

Smrdibuba, kupinova stenica ili smrdljivi martin (Pentatoma rufipes) je vrsta insekata koji pripada redu stenica (Heteroptera) i familiji smrdibuba (Pentatomidae).

To je uobičajena, široko rasprostranjena vrsta koja se može naći u šumama širom sveta. Najčešće je braon boje sa narandžastim nogama. Hrani se uglavnom sokovima drveća lišćara, voćem a jede i druge insekte. Tokom leta ženke snose jaja u pukotine kora drveća iz kojih se razviju larve koje prezime zimu, a na proleće se razvijaju odrasle jedinke.

Literatura

  • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
  • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
  • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
  • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000