Smrdibube

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Pentatoma rufipes

Klasifikacija:

 • nadcarstvo Eukaryota
 • carstvo životinje (Animalia)
 • podcarstvo Eumetazoa
 • tip zglavkari (Arthropoda)
 • podtip Uniramia
 • klasa Insecta (Hexapoda)
 • podklasa krilati insekti (Pterygota)
 • nadred Neoptera
 • red riličari Hemiptera
 • podred stenice (Heteroptera)
 • familija smrdibube (Pentatomidae)

Smrdibube (lat. Pentatomidae) su najobimnija familija većinom biljnih stenica, mada ima i predatorskih vrsta koje se hrane gusenicama leptira. Ispuštaju sekret koji može voću (malinama, kupinama) da da neprijatan miris koji izaziva povraćanje. Telo im je široko u obliku štita, a glava relativno mala. Antene se sastoje od pet segmenata.

Najpoznatije vrste iz ove familije su:

 • smrdibuba, kupinova stenica ili smrdljivi martin (Pentatoma rufipes) koja se hrani mekim delovima voća;
 • zelena smrdibuba (Pentatoma viridissima)
 • Eurygaster integriceps štetočina žitarica koja napada lišće i klasje pšenice, raži, ovsa i ječma nanoseći veliku štetu;

Fotografije

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000