Snežana Trifunović

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Snežana Trifunović

Lični podaci

Obrazovanje

 • Požarevačka gimnazija (1971-1975)
 • Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, odsek opšta biologija (diplomirala 1980)
 • Položen stručni ispit (1983)

Rad na računaru

 • Microsoft Word,
 • Microsoft Power Point,
 • Microsoft Publisher,
 • Microsoft Office Picture Manager,
 • Windows Movie Maker,
 • Windws MultiPoint Server 2010,
 • Photoshop, Internet,
 • LMS (Moodle),
 • Microsoft Windows Live usluge,
 • Mahara - sistem za objavljivanje portfolija,
 • Paint Shop,
 • Serif DrawPlus,
 • ArtWeaver
 • ...

Moji prvi digitalni bedževi

Prvi digitalni bedž

[1]

Radno iskustvo

* Obrazovni centar Veliko Gradište (od 1981-1985.)

- nastavnik biologije i hemije (1981 - 1985.)

 • Medicinska škola u Požarevcu (od 1985. god. do 2018.)
 • radno mesto:
  • nastavnik anatomije i fiziologije (1985 - 1995.)
  • nastavnik biologije, botanike, specijalne botanike, specijalne zoologije i ekologije i zaštite životne sredine (od 1995. do 2018.)
  • U penziji od 1. septembra 2018.

Stručno usavršavanje

* Elektronski seminari:
  • Digitalni film u nastavi (2008)
  • Održavanje računarskih mreža (Elektronski fakultet Univeziteta u Nišu, 2008)
  • Socijalni softver u nastavi (2009)
  • Multimedija u nastavi i učenju u osnovnoj školi (Društvo učitelja Kragujevca), 2009.
  • E-learning (Centar za interaktivnu pedagogiju, 2009)
  • Elektronsko učenje – administracija sistema (Elektronski fakultet Univeziteta u Nišu, 2009), u ulozi moderatora
  • Elektronska nastava – instrukcioni dizajn (Elektronski fakultet Univeziteta u Nišu, 2010), u ulozi moderatora
  • Elektronskim učenjem do kreativne nastave (Tehnička škola 9. Maj u bačkoj Palanci, 2011)
  • E-komunikacija i e-saradnja u okviru školskog e-sistema za podršku nastavi i školskim procesima ( Elektronski fakultet Univeziteta u Nišu, 2011), u ulozi moderatora
  • Osnove Majkrosoft multipoint operativnog sistema (2012), u ulozi moderatora
  • Teorijske osnove elektronskog učenja (tokom 2012)
  • U susret digitalnoj pismenosti (2012)
  • Dobra priprema za čas - uspešan čas (oktobar 2012)
  • Elektronski seminar Veb alati u nastavi biologije - OKC (februar 2017)
 • elektronski kurs Genes and the Human Condition (From Behavior to Biotechnology); sertifikat (april - jun 2013)
 • Stručno usavršavanje na nivou škole:

Oblici unapređenja obrazovno-vaspitne prakse

 • Završen program osnovnog računarskog opismenjavanja (2003)
 • Učestvovanje na konkursu Kreativna škola Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (2005)
 • Autor prve onlajn školice biologije, Bioskolosa, na sajtu Životinjsko carstvo (2004)
 • Autor Male škole botanike i pisac tekstova o lekovitim biljkama na sajtu Svet biljaka (2004-2005)
 • Autor prvog biološkog veb sajta na srpskom jeziku Bionet škola (http://www.bionet-skola.com) od 2005. do danas
 • Autor elektronske nastave na Mudl platformi kao način pripreme učenika za polaganje prijemnog ispita iz biologije na medicini i stomatologiji (treća godina u primeni ); http://www.bionet-skola.com/moodle
 • Urednik i autor bioloških teksova na srpskoj vikipediji
 • Saradnik za fotografije u veb projektu Tree of Life
 • Učesnik i jedan od izlagača na Okruglom stolu eObrazovanje (Centar za razvoj interneta, Republički zavod za informatiku i internet i GNUlinux Centar) (2008)
 • Organizator i učesnik regionalnih video konferencija (tokom 2010. god.) u okviru programa Partener u učenju (Microsoft Softwere d. o. o.); okrugli sto sa temom Obrazovni sadržaji na internetu kao uvodničar (sa prezentacijom Besplatni obrazovni sadržaji na internetu) i jedan od organizatora tog i sledeća tri okrugla stola (2010):
  • okrugli sto sa temom Obrazovni sadržaji na internetu kao uvodničar i organizator (sa prezentacijom Besplatni obrazovni sadržaji na internetu); februar 2010.
  • okrugli sto Primena multimedije, apleta i simulacije u nastavi, organizator i učesnik, maj 2010.
  • okrugli sto Upotreba kompjuterskih igara u nastavi i učenju, juni 2010.
 • Seminar Stručno usavršavanje nastavnika za korišćenje Live@EDU i unapređivanje drugih projekata u okviru programa Partener u učenju (Fruška Gora 25 – 27. juni 2010.); Microsoft Softwere d. o. o.
 • Seminar Stručno usavršavanje nastavnika za korišćenje IKT-a u nastavi – teme i modaliteti realizacije ; u okviru programa Partener u učenju (Microsoft Softwere d. o. o.); Sremski Karlovci od 27. maja do 29. maja 2011.
 • Piše za PIL časopis (septembar 2011)
 • Učesnik u projektu izrade veb sajta Klik do znanja u znak sećanja na preminulog kolegu Gorana Stojkovića i kao pomoć nastavnicima u korišćenju izvora sa interneta. Nadalje u tom projektu urednik oblasti Prirodnih nauka i Biologija
 • Seminar Unapređivanje elektronskih kurseva programa Partner u učenju održan u Subotici od 24 - 26. februara 2012.
 • Prezentacija Bionet škole na konferenciji ICTeachers 2, 25. oktobar 2012. u Palati Srbija
 • Učešće na stručnom skupu - mesečnom vebinaru (onlajn-predavanju)
  • Esej i studija slučaja, 19. novembar 2012.
  • Alati za veb-konferencije, 28. februar 2013.
  • Nit kroz lavirint ili inkluzija IKT u inkluzivnu praksu, 28. novembar 2013. godine
  • Digitalna pismenost- vrste i okviri, 28. februar 2014.
  • Primeri dobre prakse e-učenja, 25. septembar 2014.
 • napisala recenziju za knjigu Opšta protistologija Stefana Lukete (izašla iz štampe 2014)
 • učestvovala u NI projektu Podrška razvoju informatičkih kompetencija kod zaposlenih u obrazovanju (novembar 2014)
 • prilog za emisiju Kontekst21 na RTS2
 • učešće u projektu Pojmovnik

Ostala interesovanja

 • Elektronsko učenje i njegova primena u nastavi
 • U nastavi u svojoj školi primenjuje različite oblike elektronske i hibridne nastave
 • Pomaže kolegama u primeni informacionih tehnologija u nastavi
 • Pružila pomoć u sakupljanju biološkog materijala (kišnih glista) Univrezitetu Kassel (Nemačka) za izučavanje genetičke strukture evropske populacije vrste Lumbricus terrestris
 • Zainteresovana za veb grafiku i digitalnu fotografiju; učesnik grupne izložbe fotografija Leptiri Srbije (2010)
 • U slobodno vreme slika (pastel i olovka): jedna grupna izložba u Požarevcu 2002.

Odobreni udžbenici

- Biologija za prvi razred medicinske škole - 2020.

- Biologija za drugi razred medicinske škole - 2021.

- Biologija za prvi razred gimnazije - 2021.

- Ekologija za srednje stručne škole - 2021.

Kako je nastala i šta je Škola biologije

Škola biologije, poznatija kao Bionet škola, je zamišljena kao riznica znanja iz biologije koju bi uglavnom koristili srednjoškolci. Tako je sve počelo, negde 2003, postavljanjem tekstova iz oblasti/lekcija za koje iz svog dugogodišnjeg iskustva znam da su učenicima najteže za shvatanje. Internet i računarske tehnologije pružaju fantastične mogućnosti interpretacije prirodnih pojava kroz animacije, video filmove, aplete itd. pa su tekstovi time upotpunjeni i razumevanje olakšano. Reakcije mojih učenika su mi pokazale da sam na pravom putu na kome treba i da istrajem.

Po onoj našoj narodnoj dobar glas se daleko čuje je i Bionet škola dobijala na masovnosti kako u posetama tako i u tekstovima. Podršku dobijam od svojih bivših učenika (koji su tada studirali, a sada su već dipl. biolozi ili lekari, hemičari ...) i studenata biologije, kao i nekoliko kolega. Moram da pomenem dva saradnika koji su najviše doprineli i danas doprinose kvalitetu sajta, Jelena Ačanski (tada na doktorskim studijama na PMF-u u Novom Sadu) i Stefan Luketa, student biologije.

Glavnu pomoć pruža mi student informatike iz Zagreba, Andrej Vitez, koji nudi usluge administriranja sajta i besplatnog hostinga. Od tada se Bionet škola preseljava na viki platformu i polako širi da bi sada obuhvatala tri dela koja su povezana:

1. enciklopedijski deo u viki formi

2. elektronsku nastavu kao način pripremanja prijemnog ispita iz biologije za fakultet

3. forum.

U prvom delu nalazi se oko 1500 tekstova koji su klasifikovani prema biološkim kategorijama kao što su npr. Biologija ćelije, Razviće životinja, Virusi, Bakterije itd. Pretraživanje određenog pojma može se obaviti kroz ove kategorije ili unošenjem samog pojma u polje za traženje koje se nalazi na naslovnoj stranici sajta. Svaki tekst je sa potpisom autora i spiskom literature čime se garantuje njegova tačnost. Time Bionet škola postaje referenca koja se navodi u seminarskim radovima studenata biologije. U istom delu je i zbornik studentskih seminarskih, učeničkih i naučnih radova. Osim toga tu je i biološki rečnik sa objašnjenjima za veliki broj bioloških pojmova.

Drugi deo, elektronska nastava, urađen je u Mudl (Moodle) platformi koja zaista pruža odlične mogućnosti obuke učenika u onlajn varijanti. Podeljena je kroz kurseve od kojih svaki obuhvata po jednu oblast koja se priprema za polaganje prijemnog ispita. U okviru svakog kursa su lekcije napravljene kao tekstovi obrade, vežbe kroz animacije, filmove, aplete. Svaki kurs se zavrašava proverom znanja pomoću onlajn testova kojima učenik odmah dobija povratnu informaciju kako je savladao gradivo. osim toga, preko foruma na svakom kursu je omogućeno vršnjačno učenje i razmena znanja između samih učenika kao i koordinacija rada profesora. Bezbednost prisutnih na ovom delu sajta je apsolutna.Trenutno elektronska nastava ima 1169 članova.

Treći deo, forum, je tipična forumska razmena informacija. Na tom delu su učenici najmanje zaštićeni jer ne mogu da kontrolišem koje kakve upade i postavljanje razno-raznih neprikladnih reklama. Mada, to se zaista jako retko dešava i takvi upadi bivaju odmah otklonjeni a članovi blokirani.

I na kraju malo Gugl (Google) statistike: - pejdžrank (PageRank) je 4 (za viki), 3 (za el. nastavu) i 2 za forum - broj poseta se kreće od 15 000 do 55 000 na mesečnom nivou.


Odobreni udžbenici

- Biologija za 1. razred medicinske škole, odobren za školsku 202021. godinu

- Biologija za 2. razred medicinske škole, odobren za školsku 2021/2022. godinu;

- Biologija za 1. razred gimnazije, odobren za školsku 2021/2022. godinu;

- Biologija za 1. razred srednje stručne škole, odobren za školsku 2021/2022. godinu;

- Ekologija i zaštita životne sredine za srednju školu, odobren za školsku 2021/2022. godinu;

Zavod za udžbenike

Nagrade

Nikada nisam dobila nagradu za rad u školi, ali sam zato jako ponosna na svoje učenike koji umesto mene i za mene dobijaju nagrade.
Snežana Trifunović, dipl. biolog