Stachys

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Stachys officinalis

Stachys (čistac) je rod biljaka dikotila iz familije usnatica (Lamiaceae).

Stachys officinalis

Naučno ime

Poreklo iz grčkog stachys, što znači klas po izgledu cvasti.

Vrste roda Stachys

 • Stachys acuminata
 • Stachys ajugoides
 • Stachys ajugoides var. ajugoides
 • Stachys ajugoides var. cymosa
 • Stachys ajugoides var. quercetorum
 • Stachys ajugoides var. rigida
 • Stachys ajugoides var. stricta
 • Stachys ajugoides var. velutina
 • Stachys albens
 • Stachys albens var. juliensis
 • Stachys arvensis
 • Stachys bergii
 • Stachys bracteata
 • Stachys bullata
 • Stachys byzantina
 • Stachys californica
 • Stachys chamissonis
 • Stachys chamissonis var. chamissonis
 • Stachys chamissonis var. cooleyae
 • Stachys ciliata var. pubens
 • Stachys cooleyae
 • Stachys cymosa
 • Stachys emersonii
 • Stachys flaccida
 • Stachys floridana
 • Stachys gracilenta
 • Stachys ingrata
 • Stachys lanuginosa
 • Stachys littoralis
 • Stachys malacophylla
 • Stachys mexicana
 • Stachys nuttallii var. occidentalis
 • Stachys palustris
 • Stachys palustris subsp. pilosa
 • Stachys pilosa
 • Stachys pilosa var. pilosa
 • Stachys prattenii
 • Stachys pycnantha
 • Stachys quercetorum
 • Stachys ramosa
 • Stachys rigida
 • Stachys rigida subsp. lanata
 • Stachys rigida subsp. lanatum
 • Stachys rigida subsp. quercetorum
 • Stachys rigida subsp. rigida
 • Stachys rigida subsp. rivularis
 • Stachys rigida var. lanata
 • Stachys rigida var. quercetorum
 • Stachys rigida var. rigida
 • Stachys rivularis
 • Stachys stebbinsii
 • Stachys striata
 • Stachys stricta
 • Stachys velutina
 • Stachys veronicaefolia
 • Stachys vestita

Literatura

 • Jančić, R: Lekovite biljke sa ključem za određivanje, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Jančić, R: Botanika farmaceutika, Službeni list SCG, Beograd, 2004.
 • Marin, P, Tatić, B: Etimološki rečnik, NNK Internacional, Beograd, 2004.
 • Grlić, Lj: Enciklopedija samoniklog jestivog bilja, August Cesarec, Zagreb, 1986.
 • Jančić, R: Sto naših najpoznatijih lekovitih biljaka, Naučna knjiga, Beograd, 1988.
 • Lakušić, D: Vodič kroz floru nacionalnog parka Kopaonik, JP Nacionalni park Kopaonik, Kopaonik, 1995.
 • Mišić Lj, Lakušić R: Livadske biljke, ZUNS Sarajevo, ZUNS Beograd , IP Svjetlost, 1990
 • Stamenković, V: Naše neškodljive lekovite biljke, Trend, Leskovac
 • Tatić, B, Blečić, V (2002): Sistematika i filogenija viših biljaka, ZUNS, Beograd
 • Kojić, M (1989): Botanika, Naučna knjiga, Baograd