Staklasti crvi

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
staklasti crv

Staklasti crvi (gr. Chaetognatha = čekinjasta vilica) su beskičmenjaci koji pripadaju manjim celomskim deuterostomijama, prozračnog tela na kome se nalaze jedan ili dva para bočnih peraja i jedno repno peraje. Opisano je svega oko 50 vrsta. Veličina im se kreće najčešće oko 3 cm. Imaju bilateralno simetrično, crvoliko telo.

Jedini su tip životinja među beskičmenjacima koji na pojedinim delovima tela (bočnim stranama) imaju višeslojan epidermis. On izlučuje tanku kutikulu.

Žive u plantkonu svih mora i okeana, a naročito su brojni u toplim morima gde ponekad njihov broj može da dostigne i 1000 jedinki u 1 m³ vode. Hrane se planktonskim životinjama koje hvataju hitinskim kukicama, a pridržavaju ih zubićima. Kukice se nalaze oko vestibuluma, udubljenja u kome je usni otvor oko koga se nalazi nekoliko redova zubića (po tome su dobili naučni naziv). Nemaju krvni, respiratorni kao ni sistem za izlučivanje.

Literatura

  • Brajković, M: Zoologija invertebrata I deo, ZUNS, Beograd, 2003.
  • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
  • Mariček, magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
Snežana Trifunović, dipl. biolog


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti