Stenice plećate gazivode

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Velia currens

Klasifikacija:

Stenice plećate gazivode (Veliidae) predstavljaju familija koja pripada podredu stenica (Heteroptera). Mogu da hodaju i trče po površini vode.

Morfologija

Oblik tela varira od oblog do izduženog. Pokriveno je baršunastim dlakama koje ne upijaju vodu. Glava je kratka sa uzdužnim žljebom između očiju. Oči su obično velike, a ocele ne postoje. Antene se sastoje od četiri segmenta. Noge su relativno kratke. Mužjaci su sitniji od ženki.

Ekologija

Poluvodene vrste koje žive na površini priobalnih mirnih voda i na vlažnim stenama.

Ishrana

Veliide su predatori i strvinari koji se hrane sitnim rakovima kao i larvama komaraca. Slično vodenim paucima, ove stenice plen otkrivaju preko vibracija vodene površine.

Životni ciklus

Jaja su relativno sitna sa poroznom ljuskom na kojoj su dve do 4 mikropile (sićušni otvori). Lepe se na vodene biljke koje plutaju po vodi ili se nalaze pod vodom. Razviće je metamorfozom pri kojoj se presvlače pet puta od lutke do odrasle jedinke.

Rodovi

Spisak rodova koji pripadaju ovoj familiji:

 • Drepanovelia
 • Lacertovelia
 • Microvelia
 • Microvelopsis
 • Nesidovelia
 • Petrovelia
 • Phoreticovelia
 • Rhagovelia
 • Tarsoveloides

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000