Stenice vodene škorpije

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Niepidae

Klasifikacija:

 • nadcarstvo Eukaryota
 • carstvo životinje (Animalia)
 • podcarstvo Eumetazoa
 • tip zglavkari (Arthropoda)
 • podtip Uniramia
 • klasa Insecta (Hexapoda)
 • podklasa krilati insekti (Pterygota) Lang, 1889, sensu Van Bruggen, 1976?
 • nadred Neoptera
 • red riličari Hemiptera
 • podred stenice (Heteroptera)
 • porodica Stenice vodene škorpije (Nepidae)

Stenice vodene škorpije (Nepidae) predstavljaju familiju vodenih organizama koja pripada podredu stenica (Heteroptera). Neke vrste su površno slične škorpijama pa otuda i sam njihov naziv.

Najpoznatije vrste su:

 • Nepa cinerea sa širokim i spljoštenim telom i prednjim nogama koje su sa kleštima za hvatanje plena;
 • Ranatra linearis koja ima izduženbo telo u obliku štapića.

Spoljašnji izgled

Žive u vodi hraneći se hvatanjem plena prednjim nogama koje su tome prilagođene. Kod vrste Nepa cinerea prednje noge su adaptirane u klešta za hvatanje plena. Dužina tela se kreće između 20 - 40 mm, a neke mogu dostići i 50 mm.

Stanište i ishrana

Uglavnom žive u vodi među korovom ili u blatu, lokvama, jezerima i potocima. Neke vrste se mogu naći pod kamenjem i stenama tekućih voda.

Hrane se vodenim životinjama. Hvataju plen prednjim nogama i pomoći rilice isisavaju iz njega telesnu tečnost.

 • Spisak rodova i slika preuzeta sa sajta ADW

Literatura

 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000