Sumatranski nosorog

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Sumatranski nosorog

Sumatranski ili dlakavi nosorog (Dicerorhinus sumatrensis) je verovatno neposredni predak izumrlog runastog nosoroga (Rhinoceros trichorhinus) koji je živeo u pleistocenu. Najmanji je od postojećih pet vrsta nosoroga.

Opis

Na njušci ima dva roga od kojih je prvi dugačak oko 25 cm, dok se drugi jedva primećuje. Visine je oko 1,5 m, a težine od 600 do 700 kg. Vrsta se lako prepoznaje po dva kožna nabora koji okružuju telo između nogu i trupa. telo je pokriveno debelim krznom od kratkih, čvrstih dlaka.

Jedina je vrsta nosoroga koja živi duboko u šumi što otežava njegovo posmatranje.

Rasprostranjenost i stanište

Naseljava ponožje Himalaja u butanu i širom Burme, na Tajlandu, maleziji i Sumatri i Borneu. Mogu da žive u različitim staništima. Uglavnom su to guste šume, obodi šuma i oblasti sa gustom vegetacijom. primećeni su takođe i u priobalnim močvarama.

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
  • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995
Snežana Trifunović, dipl. biolog