Testudinidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Guster--glava-visegrad.jpg
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Reptilia

Testudinidae ili kopnene kornjače je familija kornjača koja sadrži oko 11 rodova i 40-50 vrsta (zavisno o autoru). Dobro su prilagođene životu na kopnu. Naseljavaju topla područja Severne i Južne Amerike, Evrope, Afrikue, Azije kao i ostrva Madagaskar, Galapagos.

Opis

Veličina oklopa ovih kornjača se kreće u rasponu od 12 do 130 cm u dužinu. Adaptacije na kopneni način života su:

 • čvrst oklop
 • debele, zadnje noge kratkog stopala i prstiju, tako da podsećaju na noge slona.

Raspoznaju se po nedostatku žlezda u aksilarnom i preponskom delu i po tome što na zadnjim nogama imaju samo 4 prsta.

Ishrana

Pretežno su herbivori, hrane se travom, cvećem, voćem, mada se neke vrste hrane i leševima drugih životinja. Predatori su sitni sisari, ptice, gmizavci i dr. koji se hrane njihovim jajima.

Razmnožavanje

Mužjaci se udvaraju ženkama na različite načine. Posle parenja ženke snose manje od 10 jaja, ali više puta u toku sezone.

Ugroženost

Neophodna je zaštita mnogih vrsta kopnenih kornjača.

Klasifikacija

Familija obuhvata sledeće rodove (genus):

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Bačić,T, Erben, R, Krajačić, M (2004): Raznolikost živog sveta, Školska knjiga, Zagreb
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
 • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Pavičić,V, Klemenčić, M, Ređep Anđelka (1994): 1000 pitanja, 1000 odgovora. Mosta, Zagreb
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995
Sign 5.gif
Tekst nije završen - radovi su u toku